Hva skjer når avbestillingen av leieavtalen finner sted?

Leieavtalen har en fast periode. Det kan imidlertid bli kansellert av eieren eller av leietaker på de vilkår som er regulert av loven.

Hva skjer når avbestillingen av leieavtalen finner sted?

Oppsigelse av leieavtalen

Når du bestemmer a lease eier og leietaker fastsetter kontraktsperioden som må respekteres av begge parter.
Det kan imidlertid hende at eieren eller leietaker er i stand til å måtte løse opp kontrakten før utløpet. En hypotese er oppløsning konsensual av kontrakten, en annen hypotese er den ensidige tilbaketrekning av en av partene.

Utleder av leder

Leietakeren kan når som helst trekke seg fra kontrakten innen fristen.
Det er imidlertid nødvendig at det er alvorlige grunner rettferdiggjør behovet for å trekke seg tidlig fra kontraktens naturlige utløp.

Oppsigelse av leieavtalen


Loven gjenkjenner denne retten selv om den ikke er uttrykkelig regulert i kontrakten med hensiktsmessig klausul.

Under hvilke forhold kan leietaker utøve retten til å trekke seg tilbake?

Loven gjenkjenner innehaveren muligheten for å trekke seg tilbake, ved å sende oppsigelse av kontrakten av leie kun i nærvær av spesifikke grunner.

Hva er de alvorlige grunnene? I følge konstant rettspraksis vurderes det alvorlige grunner objektive omstendigheter, uten tilknytning til leietakerens vilje, uforutsigbar og som kommer til utgangen av leieavtalen.
den utleier kan imidlertid utfordre årsakene gitt av dirigent og i tilfelle en tvist vil eieren kontakte den rettslige myndighet som kan inngå i fordelene til det nevnte årsaker.
På slutten av rettssaken vil det være opp til dommeren å etablere legitimering av det samme og rett eller ikke av leietaker å trekke seg på forhånd.

Vilkår og tider for å be om kansellering av leieavtalen

For å kunne be om tidlig opphør det er nødvendig å respektere noen modaliteter og tider. Avbrudd av kontrakten før utløpet av leieavtalen kan bli forespurt av leietaker med minst 6 måneder varsel med hensyn til den dato det er meningen å forlate den leide eiendommen; Fristen er redusert til tre måneder når en kontrakt for midlertidig bruk er fastsatt.

Utleder av leder


Hvordan kan tilbaketrekning bli forespurt? Forespørselen skal fremlegges skriftlig av leietaker med angivelse av de alvorlige årsakene og må sendes til utleier gjennom registrert brev med returkvittering.
De alvorlige grunnene må gjøres kjent for utleier, slik at den objektive nødvendigheten av leietaker å forlate eiendommen vurderes. Bevis for sannheten av de alvorlige grunnene må bare gis dersom du går for en dommer, i tilfelle tvister av utleier.
Eksempelvis utgjør det alvorlig grunn Tilstedeværelsen, i kontraktens lokaler, av åpenbare fenomener fuktighetsom sannsynligvis vil skade helsen til dem som bor der. Uttak er tillatt også i nærvær av høye lyder ikke på grunn av eierens ansvar. Tenk på den feilaktige heisen eller støyen i det tilstøtende klimaanlegget som overskrider den normale tolerabilitetsgrensen fastsatt ved lov.
Et annet grunnleggende aspekt er at i brevet sendt til utleier datoen for utgivelse av bygningen av leietaker.

Hva skjer ved manglende overholdelse av innkallingen

I tilfelle at leietaker frigjør leiligheten uten å legge merke til eller ikke overholder vilkårene fastsatt ved lov, vil det bli pålagt å betale eieren noen erstatning for erstatning fra sistnevnte led.
Av skadene knyttet til forventet restitusjon av bygningen, vil eieren måtte gi demonstrasjon under forsøket.

Hva er effektene av oppsigelsen av leietaker

Også i tilfelle forespørsel om tidlig opphør av leieavtalen, vil leietaker bli holdt på betaling av avgiften avtalt, til selve utgivelsen av eiendommen.
Depositumet betalt av leietaker ved inngåelse av kontrakten forblir også, da det er plassert som en garanti for skader forårsaket av eiendommen. I tilfelle oppløsningen av leieavtalen vil utleier alltid måtte sjekk mulig tilstedeværelse av skader forårsaket boligen og bare i mangel kan sikkerheten returneres til leietaker.

Konvensjonell leieavtale

Som tidligere antatt, kan leiekontrakten inngås av partene som gjennomgår fastsettelse, av klausuler som styrer muligheten gitt til leietaker å avbryte kontraktsforpliktelsen på forhånd på en annen måte enn lovens bestemmelser.
Ytterligere grunner kan gis for de alvorlige årsakene som følger av loven og ulike metoder for å formidle intensjonen om å kansellere kontrakten. For eksempel kan tilbaketrekningen kommuniseres via telegram, faks eller i et annet form enn det registrerte brev.
Oppsigelsestid på mer enn 6 måneder kan forutsettes: I dette tilfellet må utleier ikke formelt akseptere tilbaketrekningen.

Skatteforpliktelser og forpliktelser

Ved opphør av kontraktsforholdet fastsetter loven for betaling av en 'skatt alle "byrå av inntekter. Det er godt å vite at ved tilbaketrekking av leiekontrakten vil det være den personen som recedes å måtte betale den relative skatten.

Tilbaketrekking fra eieren

I motsetning til leietaker, for hvem er det loven å fastsette at tidlig opphør fra leieavtalen kan finne sted til enhver tid, for eieren av eiendommen, er det større begrensninger. Han kan ikke trekke seg fritt før kontraktsfristen.
Dette betyr ikke at for utleier det er ingen mulighet for oppløs bindingen lovlig.
Selv for eieren utgjør ikke leieavtalen en uoppløselig binding, men det er det større grenser og forhold som skal respekteres.
Hvis eieren faktisk vil gjenopprette tilgjengeligheten av den leide eiendommen, vil han kunne varsle så lenge bestemte metoder og vilkår blir respektert.
Det er i alle henseender en avbestilling for ferdig leieavtale med manifestasjonen av vilje til ikke fornye videre kontrakten.

Tilbaketrekking av leiekontrakten


Ved leieavtaler for privat bruk, med en varighet på 4 år med fornyelse i ytterligere 4 år, må utleier kommunisere sin intensjon om å fornektelse av fornyelse til leietaker, minst 6 måneder før den første fristen. Månedene vil være 12 eller 18 for ikke-boligeiendommer.
Eieren kan derfor uttrykke sitt ønske om ikke å utvide kontraktsforholdet ved å sende et registrert brev eller ved sertifisert post.
Ved ikke-fornyelse ved første frist, er det nødvendig med detaljer årsaker for nekte forlengelsen av kontrakten.
Eieren kan ha flere grunner, men jeg årsaker som det ifølge loven er tillatt å forhindre automatisk fornyelse av leiekontrakten ved den første kontraktsfristen, er fastsatt ved kunst. 3 av loven av 9. desember 1998 n. 431. I avbestillingsbrev utleier må angi ovennevnte grunner på en eksplisitt og detaljert måte, og spesifiserer utstedelsesdato for eiendommen. Årsakene Forutsatt av loven er:
• Destinasjon av eiendommen for personlig bruk av utleier
• mulighet for leietaker å ha en ekstra eiendom som skal brukes som bolig;
• unnlatelse av å bruke det leide aktivet av leietaker
• rekonstruksjon, riving og transformasjon av bygningen der den leide bygningen er lokalisert;
• manifestasjon av villigheten til utleier å selge eiendommen.
I tilfelle at kanselleringen sendes av eieren etter den første kontraktsfristen, vil utleier ikke være forpliktet til å angi noen grunn, som det er tilstrekkelig, for kommunikasjonens gyldighet, at hans vilje vil bli tydelig manifestert.
Avbestillingen må alltid varsles ved anbefalte brev 6 måneder før utløpet av de neste 4 årene. Tidsfristen er fastsatt under straffe for fortabelse.
Faktisk, hvis utleier ikke respekterer frister for sending av kansellering, vil kontrakten bli fornyet automatisk i like tid og under de samme forholdene.Video: Ocean's Eleven (2001)