UNI 11137/12 Standard

Den nye versjonen av UNI 11137 av 2019 trådte i kraft 25. juli 2019, den erstattet den forrige versjonen som går tilbake til 2019.

UNI 11137/12 Standard

caldaia a gas

Den nye versjonen av UNI 11137 av 2012 trådte i kraft den 25. juli 2012, den erstattet den forrige versjonen som går tilbake til året 2004 og den etterfølgende errone corrige går tilbake til august i år 2005. UNI 11137 har tittelen: Gassanlegg for husholdningsbruk og lignende, retningslinjer for verifisering og restaurering av tetthet av interne systemer, generelle krav og krav til Gassene i II-familien (metangass) og III-familien (flytende propangass).
Karakteristisk for den nye versjonen av UNI 11137 standarden for 2012 er introduksjonen av trykk test for systemer for sivil bruk og lik LPG (flytende propangass).
trykk ligner det som finnes for naturgassystemer og beskrevet i UNICIG 7129/08, med de relative maksimale tillatte dispersjoner for belastninger i forhold til anleggets startpunkt. LPG (flytende propangass). sammenlignet med den forrige versjonen, er de ikke beskrevet i referansetrykkverdier for gassene tilhørende I-familien, dvs. de produserte gassene.

Innhold i UNI 11137/12 og normative referanser

Den nye UNI 11137/12-standarden definerer i krav tetting av de indre systemene av eksisterende bygninger under delvis renovering eller ekstraordinære vedlikeholdsintervensjoner. Det definerer forseglingskravene til de eksisterende anleggene og grensene for akseptabel lekkasje, de tilfeller der det er nødvendig å sjekke tetthetskravene og metodene for å utføre lekkasjetesten med de relative metodene for å bestemme dispersjonsverdien av eksisterende installasjoner.

manometro gas

I tillegg er kriteriene for attesting definert egnet o manglende evne til å oppfylle tetningskravene til igangsetting av nye anlegg, kriteriene for attestering av egnethet eller manglende egnethet til drift av eksisterende anlegg. De mulige metoder for å gjenopprette tetningskrav er beskrevet i samme standard.
Som beskrevet ovenfor refererer standarden til alle sivile og lignende fasiliteter som kan være lokalisert i tre mulige forhold: systemer som skal aktiveres, systemer i drift og systemer som skal reaktiveres.
Disse plantene kan drives både av naturgass, vanligvis identifisert som metan og flytende propangass (LPG) i samsvar med det som er definert av UNI EN 437. Disse plantene faller imidlertid innenfor anvendelsesområdet for UNI CIG 7129/08, UNI 7131, UNI 8723 og UNI 10738.
UNI 11137 standarden for 2012 gjelder ikke for planter av ny realisering som refereres til UNI 7129 oppdatert til 2008. Definisjonene beskrevet i den nye versjonen av UNI 11137/2012 er de samme som UNI 7128. Denne siste standarden gir vilkårene og de tekniske definisjonene for referanse for gassinstallasjoner for bruk sivil.

Verdier for forsegling av eksisterende anlegg

For en eksisterende intern plante, er den dispersjoner uttrykkes i liter per time eller i kubikkdeimetre i timen, for naturgassystemer må ikke være høyere enn 1. Mens for flytende propangass skal plantene ikke være høyere enn 0,4.
den eiendom av anlegget i forbindelse med igangkjøring eller vedlikehold av tjenesten for naturgassplanter, må være mellom 1 og 5 kubikkdeimetre i timen, og for planter med flytende propangass må det være mellom 0,4 og 2 kubikkdeimetre for nå.
For en plante allerede i drift Den ikke-fungerende tetningen for naturgassanlegg må være større enn 5 kubikkmeter i timen, mens for LPG-systemer må den være større enn 2 kubikkmeter i timen. Tetthetstestene som er beskrevet, kan utføres med to gasser eller luft.Video: UNI 7129: 2015 - Testo Unico Gas - Novità e Riflessioni