UNI 10738 standard

UNI 10738/2019 beskriver de oppdaterte kriteriene for å verifisere sikkerheten til gassystemer for husholdning og lignende bruk med kraft på ikke over 35 kW.

UNI 10738 standard

UNI (Italiensk nasjonalt foreningsorgan) har offisielt utgitt standarden UNI 10738: 2012. Denne standarden beskriver de oppdaterte kriteriene for å verifisere sikkerheten til gassystemer for bruk i hjemmet og tilsvarende. Referansegassapparatene har en effekt på ikke over 35 kW. For dem er referansestandardene for design og installasjon av gassanlegg fortsatt UNI 7129-standarden for metangassanlegg, de siste oppdateringsdatoer fra 2008 og UNI 7131.
Normen UNI 7131 refererer til LPG (væskepropangas) -planter for husholdningsbruk som ikke leveres av et distribusjonsnett. Det ultimate målet med UNI 10738: 2012 er å fastslå om den kontrollerte anlegget er trygt og derfor fortsatt kan brukes, eller hvis det er nødvendig å utføre inngrep på den. Hittil har UNI 10738 av 1998 kun vært brukt for gassystemer med hjemmekontor eller tilsvarende bruk, og som allerede eksisterte 13. mars 1990.

tubi gas metano manometri

Normen utgjorde derfor den eneste referansen før ikrafttredelsen av loven 46/90 i sin tur erstattet av D.M. 37/08. UNI 10738 av 1998 ble brukt til å verifisere de grunnleggende sikkerhetskravene til gassystemer for innenlands og tilsvarende bruk innen 31. desember 1998. Alt dette med hensyn til to andre referanser Lovgivende: Lov 266/97 og D.P.R (presidentdekret) nummer 218 av 1998.
I mange av de gamle bygninger eksisterende i vårt land, er det ofte innenlandske gassanvendelsesanlegg som har eksistert i over ti år og ikke har en samsvarserklæring (D.M. 37/08). I slike tilfeller gjør standarden, som nettopp er publisert, det mulig å sjekke sikkerheten og holde styr på den ved å dokumentere den med en teknisk verifikasjonsrapport og den påfølgende overensstemmelseserklæringen knyttet til de gjennomførte tiltakene. Generelt oppstår disse spesielle situasjonene bare ved kjeleutskifting eller behovet for tilkobling til metaniseringsnettverket.
Det skal bemerkes at UNI 10738 ikke gjelder planter som faller under forholdene til brannforebyggingsteknikken (ministerdekret av 12. april 1996). 10738-standarden følger, oppdaterer og integrerer kontrollene som den gamle har med nye elementer versjon som tillater teknikeren på vakt å kontrollere om anlegget har de grunnleggende sikkerhetskravene.

Viktige sikkerhetskrav i UNI 10738/12

De grunnleggende sikkerhetskravene til UNI 10738/12 er: tetthet av det indre gassystemet, egnetheten til materialene som brukes til å lage systemet, inkludert sammenkoblingssystemer og de relative leggingsmetoder, og installasjonsrommenees egnethet av apparatene og deres kompatibilitet, egnethet av ventilasjon og ventilasjon av lokalene når det er nødvendig, riktig drift av apparatene og tilhørende kontrollanordninger, regulering, sikkerhet, korrekt funksjon av evakueringssystemene for forbrenningsprodukter og den relative kompatibiliteten med apparatene, i henhold til UNI 10845 av 2000.

fiamma gas metano

Resultatene av de ovennevnte kontrollene må være i detalj beskrevet av verifiserende tekniker på en bestemt teknisk verifikasjonsrapport. Den tekniske verifikasjonsrapporten er i sin tur vedlegg A til samme standard UNI 10738/12.
Samme tekniker bekreft, på samme måte som 1998-versjonen av standarden angitt, kan den uttrykke tre nivåer av vurdering i forhold til det analyserte systemet: anlegget kan være egnet for drift, anlegget kan være egnet for midlertidig drift og til slutt systemet Kan ikke være egnet til bruk.
I andre og tredje tilfelle skal anlegget være henholdsvis og strengt tilstrekkelig til standardene innenfor 30 dager eller bli satt i bruk.Video: A National Conversation on Civility - Live from George Washington University