Termiske solstandarder

Blant de viktigste og viktige standardene for solvarmesystemer er UNI EN 2975 og UNI EN 12976 som regulerer panelets overholdelse.

Termiske solstandarder

UNIEN12975-76

Blant de mest betydningsfulle normer for solvarmesystemer finnes det UNI EN 12975 og UNI EN 12976, de til hvem de mĂĽ vĂŚre etterkomme den paneler med sikte pĂĽ fradrag pĂĽ 55% fra IRPEF Utgifter pĂĽlagt for montering av det samme Med hensyn til fradrag mĂĽ de ogsĂĽ nevnes i faglĂŚrte fagfolkes vurdering av installasjonernes korrekthet.
UNI EN 12975-standarden definerer, i del 1, kravene til motstand av termiske solpaneler, dvs. inneholdende vĂŚsker, av holdbarhet og sikkerhet av samme, og som alle normer med initialene NO foran UNI er den italienske oversettelsen av en offisielt definert norm pĂĽ engelsk.
Del 2 i UNI EN 12975-standarden angir i fremgangsmĂĽter og bevis med hvilke sjekk pĂĽliteligheten og sikkerheten til solvarmepaneler, og referansetester for panelets termiske ytelse er ogsĂĽ inkludert. For prefabrikkerte systemer blir innholdet i UNI EN 12975 del 1 og del 2 standard utvidet gjennom del 1 og 2 i UNI EN 12976-standarden.

Termisk solenergi standarder og sertifiseringer

den UNI EN ISO 9488 Det er en regel som inkluderer en ekte ordliste for solvarmeenergi, fra de ulike komponentene av solstrĂĽling til alle mulige komponenter av anlegget og de relative fysiske mengder.
Normen UNI 10349 indikerer jeg referanseklima data for utformingen av solvarmesystemer: Alle data er gruppert i daglige, gjennomsnittlige, münedlige og prosjektdata. Den førstnevnte beskriver energibehovet i henhold til de geografiske omrüdene, mens sistnevnte gir referanser til dimensjonering av solvarmesystemer.
Normen UNI 9182 det gir

UNI9182

retninger omdrikkevann og det ikke drikkbar med tilhørende forpliktelser og bruksbegrensninger, referansekriterier for bygging av vannfordelingsnett, vannforsyning og resirkuleringsanlegg og igangsetting.
I tillegg til sertifikater for overholdelse av ovennevnte hovedstandarder, er en garanti for kvaliteten pü solvarmepaneler utgjør av Solar Keymark, Europeisk merkevaren utviklet av CEN (CEN / CENELEC European Committee for Standardization and Committee for Electrotechnical Standardization) for sertifisering av enhver komponent av solvarmesystemer.
Det er godt ü understreke at Solar Keymark-sertifiseringen kan vÌre oppnüdd pü frivillig basis, med en forespørsel til CEN, av de som bygger sitt eget solpanel.Video: