Innkjøp av eiendom og leie til redusert leie: skattebonus

Du kan trekke 20% av det du betalte for å kjøpe eller bygge et hus, forutsatt at du leier det innen seks måneder. Naturligvis, under visse forhold. La oss se hva.

Innkjøp av eiendom og leie til redusert leie: skattebonus

Innkjøp av eiendom som skal leies: regulatoriske referanser

Bolig leie

Tilretteleggingen vi snakker om, favoriserer markedet for lease, men også åpenbart det som gjelder kjøp av andre hus og salg av fast eiendom.
Skattefordelen ble introdusert av D.L. 133/2014, som i art. 21 forutsatt en rekke forhold og deretter henvist til et ministerielt dekret for definisjonen av de videre implementeringsprosedyrene, deretter gitt av D.M. av 8. september 2015.
Ulike avklaringer ble fulgt avRevenue Agency, spesielt med Circular n. 3E / 2016 og n. 7E / 2017.
I utgangspunktet, som vi vil se i detalj i artikkelen, muligheten for trekke fra inntekt total andel av anskaffelseskost eller byggekostnader av eiendelen.

Kjøper et hus for å leie det: skattefradrag

Innkjøp av boligeiendommer

Vi husker at fradrag det er i et nøtteskall muligheten for å redusere inntekt som skal beregne inntektsskatt.
Fradraget skiller seg fra fradrag fordi den tidligere reduserer inntekt, mens den andre opererer på skatten.
I tilfelle vi snakker, er fradraget av 20% av prisen som kommer fra kjøpsdokumentet, med en maksimumsgrense på 300 000,00 euro (inkludert MVA) og av interesser passive lån for kjøpskontrakter.
Grensen refererer til både fag og fast eiendom (se sirkulær 3E / 2016).
Kjøpet må ha blitt gjort mellom 1. januar 2014 og 31. desember 2017 og må forholde seg til fast eiendom da gitt i lease.
Fradraget, alltid innenfor grensen på 300 000,00 euro, skyldes også kjøp eller bygging av ekstra eiendomsenheter som skal leies.
Fradraget skal deles inn i åtte årlige avdrag på samme beløp fra skatteperioden som leiekontrakten er fastsatt for, og kan ikke kombineres med andre skatteinnrømmelser etter andre lovbestemmelser for de samme utgiftene.
Det har derfor blitt avklart at den som drar nytte av fradraget i spørsmålet

Det kan heller ikke ha nytte av skattefradrag for gjenoppretting av byggemassen (for tiden forutsatt med 50 prosent), som per kunst. 16-biters tredje ledd i TUIR, anerkjent for fysiske personer som kjøper en eiendomsmegling i en bygning som er fullstendig renovert av byggefirmaer eller byggkooperativer, innen atten måneder etter slutten av arbeidet Circ. 7E / 2017

Kjøpe et leid hus: egenskapene til leieavtalen

For å kunne glede seg over tilrettelegging, må det gode oppgis lease innenfor 6 måneder fra kjøpsdekselet eller fra ferdigstillelse av arbeidet (i dekret fra 2015 fastsetter det at for nye bygninger løper ordet fra datoen for utstedelsen av sertifikatet om gjennomførbarhet, eller fra datoen da samtykket ble dannet i henhold til artikkel 25, DPR Nr. 380 av 2001, men å anvende standarden, er det nødvendig å vurdere regulatoriske endringer i byggesektoren).

Boligeiendommer


Leieavtalen må være fastsatt for varighet av åtte år og kontinuerlig (de åtte årene kan også oppnås med en forlengelse, ex sirkulær 3E / 2016); Hvis kontrakten imidlertid blir avsluttet før utløpsdatoen av grunner som ikke kan henføres til utleier, forblir skattefordelene dersom huset blir leid ut igjen innen året.
For anvendelighet av tilrettelegging er det også grenser for mengden av avgift: Dette må faktisk ikke være høyere enn det som er angitt i avtalen om utstedelse av byggetillatelser med henvisning til bostedet som er inngått (artikkel 18, presidentdekret 380/2001), eller må ikke være høyere enn det laveste beløpet mellom avtalt gebyr - etablert i avtaler som er definert på lokalt nivå mellom bygningseiendomsorganisasjonene og de organisasjonene som representerer de mest representative leietakere i henhold til kunst. 2, sam.3, L. 431/1998 - og spesialavgiften - som ikke kan overstige 5% av den konvensjonelle verdien av den leide boligen (i henhold til artikkel 3 nr. 114, lov 350/2003).
Når det gjelder partene som inngår kontrakten, ikke et forhold kan eksistere mellom dem første grad (det vil si ifølge art. 74 c.c., kan de ikke være foreldre og barn).
Eiendommen kan også selges i bruksrett til offentlige eller private partier som opererer i minst ti år i den sosiale boligsektoren (som definert i ministerdekretet av 22. april 2008), forutsatt at leieavgiften forblir innenfor grensene for avgiften som er angitt og at bruksavgiften, beregnet på årsbasis, overstiger ikke grensen for leien.

Egenskapene innrømmet til tilrettelegging

Som for ny, må være eiendom som ved datoen for ikrafttredelse av dekret 133/2014 var usolgt.
Tilretteleggingen gjelder boliger (derfor bygninger for privat bruk) og ikke må falle innenfor kadastrale kategorier A1 (stately homes), A8 (hus i villaer) e A / 9 (slott, palasser av eminente kunstneriske eller historiske verdier); Disse boligene kan være nye eller gjenstand for renoveringsarbeid for bygninger eller restaurering og konservativ rehabilitering (inngrepene nevnt i artikkel 3, nr. bokstav c og d, presidentdekret 380/2001, konsolidert lov om bygging).

Nye anleggsenheter


Fradraget gjelder også direkte kostnadene for bygging av en bygning som skal bygges på eid av land, og i dette tilfellet er beløpet som er bekreftet av produsenten.
eiendommen ikke det kan være i en homogen sone klassifisert E i samsvar med DM 1444/1968 som er bestemt til landbruksbruk.
Eiendommen må oppnå ytelse energi av klasse A eller B (i henhold til de nasjonale retningslinjer som er omtalt i ministerdekret 26. juni 2009, eller i henhold til regional lovgivning, der det er aktuelt).
Under ministerdekret 2015 er byggverkene i samsvar med de som er akseptert eller formidlet.

Kjøp et hus for å leie det, hvem er mottakerne

Som for begunstigede, fradraget er for de som kjøper eiendelen og ikke er engasjert i kommersiell aktivitet.
Fradraget er opp til hvem det er eieren, for del av eiendommen.
Hvis eieren endres, etter salg eller suksess, er anlegget (for restdelen) også overførbart så lenge den nye eieren har de nødvendige rekvisita; Innlandsinntektene legger også til tilfelle av donasjonen (se Rundskriv 7E / 2017).
Ifølge innlandsinntektene kan bestemmelsen, i motsetning til fradrag for utgifter pålagt for gjenvinning av byggematerialet, ikke unngås fra partenes avtale.
Dette fremgår av sirkulære 7E / 2017, sannsynligvis på grunn av det faktum at for gjenoppbyggingsprosjektene er muligheten for avtale mellom partene uttrykkelig fastsatt ved lov, i dette tilfellet er loven stille.

Dokumentasjon for å sjekke og beholde

den Sirkulær 7E / 2017, utstedt i lys av avkastningen til fysiske personer for skatteåret 2016, i tillegg til å avklare visse aspekter og oppsummere reglene, er nyttig fordi det indikerer papirer å bli bevart.
Spesielt for å dra nytte av fradrag knyttet til kjøp av eiendom som skal leies, dokumentasjonen for: utgifter til kjøp (kontrakt og sertifisering av utgifter knyttet til kjøpet), interesser Forpliktelser (boliglån og betalingskvitteringer eller sertifisering utstedt av banken), utgifter til konstruksjon (firmafaktura, byggesertifikat, oppholdsattest eller tilsvarende dokumentasjon), og generalitet av tilfellene (leiekontrakt, sertifisering, hvis ikke inkludert i leiekontrakten, av energiklassifisering og bydestinasjon, selvsertifisering på fravær av førstegangsforhold mellom utleier og leietaker).

Inntektsdeklarasjon og fradrag for kjøp av eiendommer som skal leies

Deduction for purchase (eller bygging) av eiendommer som skal leies tilhører kategorien av fradragsberettigede avgifter og må angis, med hensyn til inntektsordning for fysiske personer, på linje RP32, mens for 730 på linje E32.
Instruksjonene for korrekt innføring av dataene i deklarasjonene finnes på veiledningene utarbeidet av Inland Revenue for Inntektsmodell og for 730.
For korrekt anvendelse av reglene anbefales det å lese de fullstendige teksten, ekspertrådene og lesingen av nettstedet til Revenue AgencyVideo: