Prinsipper og kriterier for prioritering av avfallshåndtering

Prinsippene og kriteriene for prioritet i avfallshåndtering er angitt i artikler 177 ff., Lovdekret nr. 152/2019. La oss analysere de fremtredende aspektene sammen

Prinsipper og kriterier for prioritering av avfallshåndtering

Milj√łkode og avfall

papiravfall

I √•r er det ti √•r gammel Kode for milj√łet, som ble publisert i Offisiell Gazette nr. 88 av 14. april 2006 med nummeret 152.
Dette dekret hadde til oppgave å samle, samt å innovere fagets regler, som hittil er spredt i særskilte lovverk.
Disse reglene, som i passasjen noen ganger gjennomgikk modifikasjoner, ble delt inn i deler i henhold til det behandlede aspektet.
Blant disse er Del fire det er den som er dedikert til avfallshåndtering og til rensing av forurensede steder.
Spesielt, med hensyn til dagens problem, er reglene som er dedikert til prinsippene og prioritetskriteriene for avfallshåndtering, inntatt i artiklene fra og med 177 og fremover.
Reglene om avfall er inkludert i milj√łkodeksen, med endringer, de som finnes i D.Lgs. N. 22/1997, ogs√• kjent som Ronchi-dekretet.
Så la oss se hva disse reglene gir i sammendraget i dag, ti år etter publisering av Dekret nr. 152, som alltid refererer til full lesing av teksten.
Vi peker også på atkunst. 183 den inneholder en relevant mengde definisjoner, som vi må tegne for bedre å forstå den normative teksten.
Vi vil huske noen av dem i artikkelen.
Vi spesifiserer også at som disse er generelle regler, må disse integreres med implementeringen og lokal lovgivning.

Anvendelsesområde

La oss opplyse at Fellesskapets referansedirektiv er n. 98/2008, omtalt i f√łrste ledd. 177 og hvorav dekretet i kommentar er ogs√• gjennomf√łring.
Ved √• avgrense omfanget av reglene,kunst. 177 angir at Del IV den D.Lgs. N. 152 best√•r av ... tiltak for √• beskytte milj√łet og menneskers helse ved √• hindre eller redusere de negative konsekvensene av produksjon og avfallsh√•ndtering, redusere den samlede effekten av ressursbruk og forbedre effektiviteten.Videre er avfallsh√•ndtering definert aktiviteter av offentlig interesse.
p√• co. 4, denkunst. 177 foreskriver at avfallet m√• v√¶re forvaltes uten √• true menneskers helse og uten √• bruke prosesser eller metoder som kan skade milj√łet og spesielt:
a) uten å forårsake fare for vann, luft, jord eller til fauna og flora
b) uten √• for√•rsake ulemper fra st√ły eller lukt;
c) uten å skade landskapet og steder av særlig interesse, beskyttet i henhold til gjeldende lovgivning.

Avvisningskonsept

Alt kretser rundt konseptet av avslag, som vi ikke kan ignorere.
L 'kunst. 183Faktisk begynner den lange listen over definisjoner med begrepet avfall, hentet fra fellesskapslovgivningen, som vi rapporterer her.
Det er derfor avfall, etter loven ethvert stoff eller gjenstand som innehaveren avhenger av eller har til hensikt å kaste bort (V. kunst. 183, co. 1, lett. til).

Avfallshåndteringskonsept

Vi angir at for avfallsh√•ndtering m√• vi forst√•: innsamling, transport, gjenvinning og avhending av avfall, herunder kontroll av disse operasjonene og operasjonene etter nedleggelse av deponeringsstedene, samt operasjoner utf√łrt i kvalitet som handelsmann eller mellommann.
Avfallsinnsamling, innsamling, sortering og forutsetninger for innsamling av materialer eller naturlige stoffer som kommer fra atmosf√¶riske eller meteoriske hendelser, herunder stormer og oversv√łmmelser, selv om de blandes med andre materialer av antropisk opprinnelse, utgj√łr ikke avfallsh√•ndteringsaktiviteter i strengt n√łdvendig teknisk tid, p√• samme sted der disse hendelsene har deponert dem (V. kunst. 183, co.1, Lett. n).

Prinsipper som skal f√łlges for avfallsh√•ndtering

organisk avfall

L 'kunst. 178 Deretter rapporteres prinsippene som m√• f√łlge avfallsh√•ndtering.
Artikkelen gir: Avfallsh√•ndtering utf√łres i samsvar med forsiktighetsprinsippene, forebygging, b√¶rekraft, forholdsmessighet, ansvar og samarbeid mellom alle parter som er involvert i produksjon, distribusjon, bruk og forbruk av varer som de kommer fra. avfall, s√• vel som forurenser-betaler-prinsippet.
For dette form√•l utf√łres avfallsh√•ndtering i henhold til kriterier for effektivitet, effektivitet, kostnadseffektivitet, √•penhet, teknisk og √łkonomisk mulighet, samt i samsvar med gjeldende regler om deltakelse og tilgang til milj√łinformasjon..

Utvidet ansvar fra produktprodusenten

L 'kunst. 178-bis, introdusert med D.Lgs. N. 205/2010 (som inneholder gjennomf√łringsbestemmelser i ovennevnte direktiv, n. 98/2008), gir mulighet for √• regulere former for utvidet ansvar av produktprodusenten.
Faktisk p√• den deklarerte √• styrke forebygging og legge til rette for effektiv ressursbruk gjennom hele livssyklusen, inkludert faser av gjenbruk, gjenvinning og gjenvinning av avfall, Det er planlagt muligheten for √• utstede ministerdekreter som de skal etablere metodene og kriteriene for innf√łring av produktansvarliges utvidede ansvar samt tiltak for √• oppmuntre denne form for ansvar og i √łkende grad forhindre avfallgenerering (co.1, lett. a-e).
den produkt produsent è enhver fysisk eller juridisk person som profesjonelt utvikler, produserer, forvandler, kanaler, selger eller produserte mengder (V. kunst. 183, co. 1).
Denne form for ansvar er kalt utvidet fordi den dekker hele produktets livssyklus og ikke erstatter, men legges til ansvaret for avfallshåndtering, som allerede er gitt avART.188, co.1.
Videre, med regelen angitt ikunst. 178-bis det handler om forlenge en form for ansvar som allerede eksisterer for bestemte sektorer, for eksempel emballasje og elektrisk og elektronisk utstyr (hvis spesifikke lovgivning er forbeholdt co. 2) til produkter generelt.
Prognosen har imidlertid fortsatt ikke oppfylt til dags dato.
Utover det spesifikke innholdet som de nevnte avgj√łrelsene skal ha, m√• deres form√•l v√¶re √• gj√łre produsentene ansvarlige for milj√łp√•virkningen av produktet gjennom hele sin livssyklus, selv n√•r det blir avfall, for √• hindre produksjon av avfall i seg selv, stimulerer skapelsen av produkter med mindre og mindre innvirkning, samt implementering av prinsippet hvem forurenser betaler.
den forebygging, som vi skal se kort, utgj√łr den mest sti venn milj√ł innen avfallsh√•ndtering.

Prioritetskriterier i avfallshåndtering

hyller for separat avfallssamling

Faktisk indikerer lovgiveren, alltid p√• b√łlgen av den europeiske nominatoren, et hierarki av m√•tene som skal f√łlges.
Referansestandarden i denne forbindelse er den som finnes ikunst. 179, rettet nettopp prioriteringskriterier i avfallshåndtering.
Prioritetskriteriene angitt avkunst. 179, co.1 de er:
a) forebygging;
b) forberedelse til gjenbruk
c) gjenvinning;
d) gjenvinning av andre typer, for eksempel energiutvinning;
e) avhending.
Prioritetsordren angir i nedadg√•ende rekkef√łlge de beste milj√łmulighetene: derfor starter vi fra forebygging av avfall, som, som nevnt, er mest venn milj√ł som slutter med bortskaffelse, som er den mest skadelige.
Derfor m√• de tiltakene som oppfordres, i samsvar med prioriterte prioriteringer og med de prinsippene som er angitt i dem, oppmuntres Artikler. 177, avsnitt 1 og 4, e 178, den beste samlede resultat mellom helse, sosiale og √łkonomiske konsekvenser, inkludert teknisk gjennomf√łrbarhet og √łkonomisk gjennomf√łrbarhet (V. kunst. 179, co.2).
Imidlertid er muligheten for unntak gitt: faktisk for individuelle avfallsstr√łmmer det er mulig unntatt avvikende fra prioritetsordren... hvis dette er berettiget i samsvar med forsiktighets- og b√¶rekraftprinsippet, basert p√• en spesifikk analyse av de samlede konsekvensene av produksjon og forvaltning av dette avfallet, b√•de fra et milj√łmessig synspunkt og helse, n√•r det gjelder livssyklusen, som i form av sosial og √łkonomisk, inkludert teknisk gjennomf√łrbarhet og beskyttelse av ressurser (V. kunst. 179, co.3).
Det er nærmere angitt at i samsvar med avfallshåndteringshierarkiet, er tiltak rettet mot gjenvinning av avfall gjennom forberedelse til gjenbruk, resirkulering eller annen materialgjenvinningsoperasjon tatt med prioritet over bruk av avfall som energikilde (V. kunst. 179, co.6).
De offentlige myndighetene må derfor vedta de tiltakene og tiltakene som er angitt i artikkelen og i retningene som er uttrykt deri.

Avfallsforebygging

Som nevnt m√• avfallet f√łrst reduseres oppstr√łms: jo mindre de er laget, desto bedre er det; M√•let med √• redusere avfallets skadelighet m√• ogs√• vurderes.
Blant de tiltakene som er angitt av artikkelen til offentlige forvaltninger, nevner vi den nylige nyheten introdusert med den nye punkt 1-septies dell 'kunst. 180 fra L. n. av 28. desember 2015, dette avsnittet oppfordrer kompostering organisk avfall p√• produksjonsstedet og gir at aForm√•let med √• redusere produksjonen av organisk avfall og milj√łp√•virkningen som f√łlge av ledelsen, Milj√łverndepartementet, regionene og kommunene burde boost kompostering av organisk avfall p√• selve produksjonsstedet, for eksempel selvkompostering og kompostering av samfunn, inkludert gjennom planleggingsverkt√ły og at kommunene kan bruke en reduksjon p√• avfallsavgiften til de som vedtar disse reduksjonspraksis.

Gjenbruk og forberedelse til gjenbruk

Resirkulerbart materiale

Gjenbruk av produkter og forberedelse til gjenbruk av avfall er den andre m√•ten, for milj√łp√•virkning.
den gjenbruk Det er definert som Enhver operasjon som gj√łr at produkter eller komponenter som ikke er avfall, blir brukt til samme form√•l som de ble designet til (V. kunst. 183, co.1, lett. r), mens forberedelse for gjenbruk √® Kontrollen, rengj√łringen, demontering og reparasjon av produktene eller komponentene av produkter som har blitt avfall, gj√łres p√• en slik m√•te at de kan gjenbrukes uten annen forbehandling (V. kunst. 183, co.1, lett. q).
Medkunst. 180-bis Også i dette tilfellet er det offentlige myndigheter som skal vedta de instrumenter som er rettet mot å nå målet, og viser eksempler på tiltak som skal tas.
I denne forstandArt.180-bis, co.1-bis antyder det Kommunene kan også identifisere egnede rom på samlingsstedene nevnt iArtikkel 183, avsnitt 1, brev mm), for midlertidig utstilling, rettet mot utveksling mellom privatpersoner, av brukte og arbeidsvarer som er direkte egnet for gjenbruk.
I samlingssentrene kan ogs√• "identifiseres spesialomr√•der som brukes til innskudd f√łr innsamling av avfall for forberedelse til gjenbruk og innsamling av gjenbrukbare varer.
I samlingenes sentre kan ogs√• identifiseres omr√•der som er dedikert til forebygging av avfallsproduksjon, med sikte p√• √• tillate samling av varer til bruk for gjenbruk, innenfor rammen av avlytingsoperasjoner og forsyningskjedeordninger av profesjonelle operat√łrer av det brukte kj√łret√łyet som er autorisert av lokale myndigheter og urbane hygiene selskaper.
Kolleksjonssentrene referert tilkunst. 183, co.1, Lett. mm er omr√•dene bestemt forattivita "av samlet ved hjelp av diversierte gruppering av urban nektelser for homogene fraksjoner som tildeles holderen for transport til installasjonene for gjenvinning og behandling (V. kunst. 183, co.1, lett.mm, f√łrste periode).
Også for gjenbruk og forberedelse til gjenbruk, henvises til vedtak av tiltak for utvidet ansvar for produktprodusenten (se kunst. 180-bis, co.2).

Gjenvinning og gjenvinning av avfall

avfall

Dermed kommer vi til metoder for gjenvinning og gjenvinning av avfall.
den resirkulering è enhver gjenvinningsoperasjon der avfallet behandles for å skaffe produkter, materialer eller stoffer som skal brukes til opprinnelig funksjon eller til andre formål (V. kunst. 183, co.1, lett.u).
Mens utvinning Det er definert som Enhver operasjon hvis hovedresultat er √• tillate avfall √• spille en nyttig rolle ved √• erstatte andre materialer som ellers ville v√¶rt brukt til √• utf√łre en bestemt funksjon eller forberede dem til √• oppfylle denne funksjonen, i anlegget eller i den generelle √łkonomien (V. kunst. 183, co.1, lett).
Og det er i lys av emballasjen av h√ły kvalitet og tilfredsstillelse av de kvalitative kriteriene for de ulike resirkuleringssektorer, som er regulert og gjennomf√łrt Separat avfallssamling.
M√•lene med forberedelse til gjenbruk og gjenvinning er for tiden: innen 2015 gjennomf√łringen av separat samling i hvert fall for papir, metaller, plast og glass, og hvor det er mulig, for tre, samt... de n√łdvendige tiltak for √• oppn√• f√łlgende m√•l:
(a) innen 2020, forberedelse for gjenbruk og resirkulering av avfall, som for eksempel papir, metaller, plast og glass fra husholdninger og muligens fra andre kilder, i den grad slike avfallsstr√łmmer ligner innenlandske, vil bli √łkt samlet minst 50% i vekt;
b) innen 2020 forberedes for gjenbruk, gjenvinning og andre typer materialutvinning, inkludert fyllingsoperasjoner som bruker avfall som erstatning for andre materialer, av ikke-farlig bygg og avfallsavfall, unntatt naturlig materiale definert i post 17 05 04 i listen over avfall vil bli √łkt med minst 70 prosent i vekt.
Punkt 170504 i avfallslisten gjelder landområder og bergarter som ikke inneholder farlige stoffer (derfor ikke inkludert i kode 170503).
Videre foreskriver artikkelen det ... 4. For √• lette eller forbedre utvinningen samles avfall hver for seg, der det er mulig teknisk, √łkonomisk og milj√łmessig, og ikke blandes med annet avfall eller annet materiale med forskjellige egenskaper.
5. For fraksjonene av byavfall som er gjenstand for separat innsamling beregnet for resirkulering og gjenvinning, er fri sirkulasjon p√• det nasjonale territoriet alltid tillatt gjennom organer eller selskaper registrert i de aktuelle kategoriene i det nasjonale registeret for milj√łledere... for √• oppmuntre s√• mye som mulig deres gjenoppretting privilegier prinsippet om n√¶rhet til gjenopprettingsanlegg.

Avfallshåndtering

plastavfall

Til slutt kommer vi til disposisjonen, det vil si, men ikke bare, å deponere.
√ą deponering: annen operasjon enn gjenvinning, selv n√•r operasjonen har en sekund√¶r konsekvens gjenvinning av stoffer eller energi.
nell 'Vedlegg B en Del IV den D.Lgs. N.152 er rapportert en ikke-utt√łmmende liste over deponeringsoperasjoner.
Avhendelsen er basert p√• prioriterte pyramide utgj√łr restfasen av avfallsh√•ndtering, med forbehold for verifisering av den kompetente myndighet om den tekniske og √łkonomiske umuligheten av √• utf√łre gjenvinningsoperasjonene nevnt i artikkel 181 (kunst. 182, co.1).
Denne bekreftelsen m√• vedr√łre tilgjengeligheten av teknikker utviklet p√• en skala som gj√łr at de kan brukes p√• √łkonomisk og teknisk forsvarlig m√•te innenfor den relevante industrisektoren, med tanke p√• kostnadene og fordelene, uavhengig av om de blir brukt eller produsert p√• nasjonalt niv√•, forutsatt at rimelige forhold kan n√•s (kunst. 182, co.1).
ogs√• Avfall som skal sendes til endelig deponering, m√• reduseres s√• mye som mulig etter masse eller volum, ved √• √łke forebygging og gjenbruk, gjenvinning og gjenvinningsvirksomhet og ved √• prioritere det ikke gjenvinnbare avfallet som er generert i felt for resirkulering eller gjenvinningsaktivitet (kunst. 182, co.2).
Ikke-farlige urbane haemoder kan ikke kastes i andre regioner enn de der de er produsert; slik er den generelle regelen, fordi de er uansett med forbehold for eventuelle regionale eller internasjonale avtaler, dersom de territoriale aspekter og den tekniske og √łkonomiske muligheten for √• n√• det optimale niv√•et av servert brukere krever det (V. kunst. 182, co.3) og i alle fall er de reservert for N√łdsituasjoner for√•rsaket av naturkatastrofer for hvilke n√łdsituasjonen i sivilbeskyttelse er erkl√¶rt (V. kunst. 182, co. 3a).
I samsvar med bestemmelsene i Lovdekret av 11. mai 2005, n. 133, opprettelse og styring av nye forbrenningsanlegg De kan bare godkjennes dersom relativ forbrenningsprosess garanterer et h√łyt energiforbruk.
Vi spesifiserer at i realiteten den D. Lgs. N. 133 av 2005 (sammensatt implementering av Direktiv n. 2000/76 / EC p√• forbrenning av avfall) var oppheves, med virkning fra 1. januar 2016, fra D.Lgs. N. 46/2014 (implementering av Direktiv 2010/75 / EU) som ogs√• innf√łrte regler for forbrenningsovner i samme milj√łkode.
ogs√• Avfallsbehandling er regulert i henhold til bestemmelsene i Lovdekret 13. januar 2003, n. 36, gjennomf√łring av direktiv 1999/31 / EF (se enrt. 182, co.5).
Som for avhending av avfall i drenering, det er ikke tillatt, selv om avfallet er strimlet, med unntak av organisk avfall som kommer fra matavfall som behandles med avfallsbehandlere som reduserer massen til fine partikler etter √• ha bekreftet eksistensen av et rensingssystem av den integrerte vannforsyningsoperat√łren, som sikrer Tilstrekkelig informasjon til publikum ogs√• om planen av omr√•dene som betjenes av disse systemene.
Installasjonen av utstyret kommuniseres av forhandleren til vannforvalteren, som styrer distribusjonen over hele territoriet (V. Artikler. 107, co.3 og 182).
Endelig med et nylig lagt avsnitt (med D.L. n. 91/2014) det er spesifisert det aktiviteter for gruppering og brenning i sm√• hauger og i daglige mengder som ikke overstiger tre meter per hektar plantematerialer som omtalt iArtikkel 185, nr. 1 bokstav f), utf√łrt p√• produksjonsstedet, utgj√łr normal landbrukspraksis tillatt for gjenbruk av materialer som gj√łdselstoffer eller jordforbedringsmidler, og ikke avfallsh√•ndteringsaktiviteter.
I tider med maksimal skogsbrannrisiko, erkl√¶rt av regionene, er forbrenningen av landbruks- og skogsplanterester alltid forbudt. Kommuner og andre myndigheter med kompetanse i milj√łsp√łrsm√•l har rett til √• suspendere, utsette eller forby forbrenning av materialet som omtales i dette avsnittet i alle tilfeller der ugunstige meteorologiske, klimatiske eller milj√łmessige forhold foreligger, og i alle tilfeller hvor en slik aktivitet kan utlede risiko for offentlig og privat inkolumita og for menneskers helse, s√¶rlig med hensyn til respekten for de √•rlige niv√•ene av de fine pulverene (PM10).
Vi spesifiserer for st√łrre klarhet at plantematerialene referert til iArtikkel 185, avsnitt 1, bokstav f) de er: fecal saker, hvis ikke dekket av avsnitt 2, bokstav b), halm, klipping og beskj√¶ring, samt annet ikke-farlig naturmateriale for landbruks- eller skogbruk som brukes i landbruk, skogbruk eller for produksjon av energi fra slik biomasse ved prosesser eller metoder som ikke skader milj√łet eller truer menneskers helse.

Prinsipper for selvforsyning og nærhet

Avfallshåndtering

L 'kunst. 182-bis hilsen prinsippene til selvforsyning og nærhet som betyr at avhending av usortert kommunalt avfall skal finne sted med bruk av et integrert og tilstrekkelig nettverk av planter, med tanke på de beste tilgjengelige teknikkene og forholdet mellom kostnader og generelle fordeler, for å:
a) å realisere selvforsyning i avhending av ufarlig byavfall og avfall fra behandling i optimale territoriale områder;
b) tillate bortskaffelse av avfall og gjenvinning av utifferentiert byavfall i en av de egnede fasilitetene nærmere produksjonsstedene eller oppsamlingsstedene for å redusere avfallets bevegelser under hensyntagen til den geografiske sammenhengen eller behovet for anlegg spesialisert for bestemte typer avfall;
c) bruk de mest hensiktsmessige metoder og teknologier for √• sikre en h√ły grad av beskyttelse av milj√łet og folkehelsen.
2. P√• grunnlag av en motivert foresp√łrsel fra regionene og de autonome provinsene Trento og Bolzano, ved dekret fra milj√łministeren og om beskyttelse av territoriet og sj√łen, kan innf√łringen til det nasjonale territoriet av avfall bestemt til forbrenningsovner v√¶re begrenset klassifisert som gjenvinningsanlegg, dersom det er fastsl√•tt at innf√łringen av slikt avfall vil resultere i behovet for √• avhende nasjonal avfall eller √• behandle avfall p√• en m√•te som ikke er i samsvar med avfallsh√•ndteringsplaner.
Overf√łring av avfall til andre medlemsstater av milj√łhensyn kan ogs√• begrenses, med de prosedyrer som er referert til i den foreg√•ende perioden, som fastsatt i Forordning (EF) nr 1013/2006.

Organisk avfall

Til slutt nevner vi den nye bestemmelsen nevnt ikunst. 182-ter (også introdusert dette fra D.Lgs. N. 205/2010), angående separat oppsamling av organisk avfall.
Denne artikkelen sier at organisk avfallssamling m√• finne sted med gjenbrukbare t√łmmerbeholdere eller med kompostable poser sertifisert i henhold til UNI EN 13432-2002; I tillegg krever samme norm at de involverte organer, hver for sine egne kompetanser, skal ta tiltak for √• oppmuntre:
a) separat oppsamling av organisk avfall
b) behandling av organisk avfall for √• oppn√• et h√łyt milj√łvernniv√•;
c) bruk av milj√łvennlige materialer oppn√•dd fra organisk avfall, for √• beskytte menneskers helse og milj√łet.Video: