Fotovoltaisk, femte energikonto detaljer

De fotovoltaiske insentiver har utløst spekulasjoner rettet utelukkende og utelukkende ved salg av den produserte energien, begrenset av den femte energiregningen.

Fotovoltaisk, femte energikonto detaljer

Fornybare energikilder er det alternative, økologiske og økonomiske til de standardene som delvis oppfyller energibehovet i vürt land som hovedsakelig kjøper energi fra utlandet. Vind og sol (büde termisk og fotovoltaisk) sprer seg raskt takket vÌre egenskapene geo-klimatiske gunstig i Italia.
den PV spesielt takket vÌre det kontinuerlig utviklende incitamentsystemet, har det i mange tilfeller gjort det mulig for oss ü gjøre lønnsomme investeringer, investeringer som har gütt langt utover en betydelig reduksjon eller kanselleringen av strømregningen.
Disse typer fordeler De har vÌrt og trekkes ofte ikke av den gjennomsnittlige referansefamilien, men av selskaper og bedrifter av betydelig størrelse og forbruk. eller bare av investorer.

campo fotovoltaico

den insentiver tilgjengelig gjennom ürene har utløst en reell spekulasjonsmekanisme rettet utelukkende og utelukkende til salg av produsert energi, spredning av feil fotovoltaisk kultur ved ü kombinere denne energiformen kun og utelukkende til et kommersielt fenomen.
Utbredte eksempler pü slike fenomener utgjøres av utallige tomter, kultiverbare, ofret for installasjon av hundrevis av solcellepaneler for innføring i nettverket og salg av energi.

Femte fotovoltaiske energiregningen, detaljer

Den femte energiregningen i kraft siden 27. august har forsøkt ü grense slike fenomener. Mület med den femte energiregningen er ü begrense spekulasjoner med salg av fotovoltaisk energi ved ü favorisere og belønne, gjennom incentiver, de som foretrekker utnyttelse av solceller for deres behov, forbruker det og ikke selger det.
Faktisk er en av de grunnleggende funksjonene introdusert pĂĽ mekanismene til insentiv, fra den femte energiregningen var det utelukkelse for fotovoltaiske brukere av muligheten for samtidig ĂĽ bruke incentiver knyttet til utveksling pĂĽ stedet og energikontoen eller fotovoltaisk insentiv.
Videre har incentivmekanismer en tendens til belønning De mest effektive anleggene, de som er bygget og sertifisert i Europa, konkurrerer om høyere incentiver enn de andre, er de største insentiver ogsü for de som gjør installasjoner med fjerning av asbest fra tak og de som bruker innovative og integrerte fotovoltaiske teknologier, fra utsikten arkitektonisk, i bygninger.

fotovoltaico ecologico ed economico

i gjennomsnitt for et fotovoltaisk system som er kalibrert pü behovene til en familie gjennomsnittlig (med forbruk i størrelsesorden 2500/3000 kWh per ür) har en økonomisk avkastning pü utgiftene i ca 5/6 ür.
Videre er en garantert forsyning av energi med et utbytte pü ikke mindre enn 90% i de første ti ürene etter installasjon og et utbytte pü ikke mindre enn 80% i de tjue ürene etter installasjonen.
I teorien kunne panelene fortsette ü produsere gradvis med et lavere utbytte for en periode ubegrenset. Men om overvejelsene om bruken av panelene etter de første tjueürene av installasjonen, pü en overveiende müte, har problemet med bortskaffelse oppstütt i det siste üret.
Problemet løses snart med vedheft av alle produsenter av paneler til konsortiene som tar ansvar for avhending. Spørsmület om resirkulering er imidlertid utvilsomt et paradoks eller en grense for de som tror ü investere økonomisk og økologisk i form av fornybar og teoretisk ubegrenset energi.
Endelig er det nødvendig ü understreke at den femte energiregningen har gjort delen mer komplisert byrükratisk, relatert til dokumentasjonen, som nødvendigvis mü produseres for ü fü tilgang til incentivmekanismer.
Tider som kreves for ü utføre prosedyrene i noen tilfeller kan føre til at man ikke für tilgang til insentiver, bare fordi de er utmattet. Generelt nødvendig praksis for kraftverkene til topp mindre enn 6 kW er mindre komplekse og derfor billigere nür det gjelder tid sammenlignet med de som er relatert til systemer med en effekt høyere enn eller lik 6KW-topp.Video: