Nye regler for villa på brannsikkerhet

Nye bestemmelser om brannsikkerhet i condominiums ble introdusert med utkast til innenriksdepartementet. Her er nyheter

Nye regler for villa på brannsikkerhet

Nye regler for sikkerhet i condominium

Oppdaterer reglene for nye condominiums og for remake noen fasader av eksisterende bygninger så lenge det er en overflate på mer enn 50%.
den nyheter, om utforming og sikkerhetskrav til fasader påvirket av gjenoppbyggingsarbeid, ble introdusert av utkastet til resolusjon av innenriksdepartementet som inneholder tilleggs teknisk forskrift fra D.M. 246/1987. Dette siste ministerielle dekret har som formål å brannforskrifter av boliger som har brannslokkingshøyde lik eller større enn 12 meter.

Brannslukkere i condominium nye regler


de er ekskludert fra omfanget av de nye bestemmelsene arbeidet som allerede er i gang eller planlagt og relatert til et prosjekt godkjent før lovens ikrafttredelse.
Den godkjente teksten, som inneholder de nye brannforebyggelseskravene, blir for tiden undersøkt av Europa-kommisjonen.
Hva er det målsettinger å bli oppnådd for å garantere sikkerheten til bygninger?
- begrense sannsynligheten for brann som oppstår i bygningen på grunn av at flammer eller hete damp kommer ut av rom, åpninger, vertikale hulrom, mellomrom mellom hode på hode og fasade eller mellom hodet på en vegg av fireseparasjon og fasaden, med tilhørende involvering av andre rom, horisontale eller vertikale, som ikke først ble påvirket av brannen;
- begrense sannsynligheten for brann på en fasade og påfølgende spredning på grunn av ekstern brann, med opprinnelse i en nærliggende bygning eller på gatenivå;
- unngå eller begrense fallet av fasaddeler som kan kompromittere eller forhindre evakuering og intervensjon av redningsgrupper.
Utkastet til dekretet indikerer fire nivåer av brannforebyggingstjeneste basert på bygningens brannhøyde. De er klassifisert som følger:
- L.P. 0 for bygninger med brannhøyde fra 12 meter til 24 meter;
- L.P. 1 for brannslukkingsbygninger fra 24 meter til 54 meter;
- L.P. 2 for bygninger med brannhøyde på mer enn 54 meter opp til 80 meter;
- L.P. 3 for bygninger med en høyde på mer enn 80 meter.
Det skal bemerkes at brannhøyde refererer til maksimal høyde målt av det nedre nivået av den høyeste åpningen av den siste beboelige og / eller tilgjengelige gulvet, unntatt de tekniske rom, i nivå med den nedre ytre etasje.
De eksisterende condominiums er pålagt å sams til de siste bestemmelsene om visse tidsfrister:
- To år fra ikrafttredelsen av ministerdekretet med hensyn til installasjon av manuelle brannalarmsystemer og talalarmsystemer til nødsituasjon;
- Ett år For andre bestemmelser, herunder hvilke forhold er det for å sikre sikkerhet og en punktlig evakuering i tilfelle brann.Video: NOR SuperLight 2015