Store Photovoltaic Plants Register

Registret for store fotovoltaiske planter overvåker siden 2019 sin gjennomføring og styrer tilgangen og tilgjengeligheten av fotovoltaiske insentiver.

Store Photovoltaic Plants Register

Med begrepet store fotovoltaiske systemer Vi refererer i praksis til alle de som ikke er små planter photovoltaic, som imidlertid er alle som er bygget på bygninger og med kraft mindre enn 1000 kW, de med en kraft på ikke over 200 kW som forvaltes i bytte på stedet, og de som er bygget på bygninger i områder som tilhører forvaltningen.

datoer

den guide til GSE av 15.05.2005, og dens senere oppdateringer, angående perioden 31.08.2011 til 31.12.2012, spesifiserer prosedyrene for registrering i Registeret for store fotovoltaiske anlegg, de for utarbeidelse av rangeringer, årlige kostnadsgrenser for bygging av store fotovoltaiske anlegg og den kumulative årlige indikativkostnaden og i incentivperioden.
til kostnader de betyr egentlig jeg incitament kostnader: for år 2011, dersom summen av kostnadene for anlegg som ble tatt i bruk innen 31.08.2011 og de som er registrert i registret innen 31.12.2011, er høyere enn grensen for en viss mengde, vil denne mengden reduseres kostnadsgrenser for andre halvdel av 2012.

Registrering i GSE Large Plant Register

Anleggene som ble betjent innen 31.08.2011 kunne benytte seg av direkte tilgang til incentivprisene, premissen til Kommunikasjon til GSE innen femten dager etter samme aktivering; de store anleggene aktivert innen 31.08.2011 og 31.12.2012 og registrert i registret, få tilgang til incentivprisene hvis følgende betingelser er oppfylt: gjeninnføringen innenfor kostnadsgrenser og sertifisering av ferdigstillelse av arbeid mottatt av GSE innen 7 måneder fra slutten av det samme, og fra publikasjonsdato for rangeringene månedene blir ni i saken av systemer med effekt høyere enn 1 MW.
Registret for store fotovoltaiske planter sørger for intervaller

PV

å åpne for å utføre l 'registrering og relaterte forhold knyttet til kostnader; radministrasjon skjer elektronisk gjennom informasjonssystemet til GSE, følger den veilede prosedyren som gir utgivelse av bruker id og passord som det er mulig å få tilgang til en annen nettapplikasjon som tillater den faktiske registreringen; sistnevnte kan utføres av ansvarlig person av anlegget eller noen tekniske referanser derav.
Blant de viktigste trinnene i implantasjonsregistreringen er spesifikasjon av noen ulike seksjoner som komponerer denfordi de kan være begge slags små planter det store installasjoner og har også forskjellige installasjonsmetoder; blant nøkkeldokumentene som skal fylles ut: forespørsel om registrering med r

datoer

egistro, kommunikasjon av slutten av arbeidene, sertifisert undersøkelse av en kvalifisert tekniker.
i liste over fasiliteter, utarbeidet av GSE og relatert til hver periode med åpning av registreringer til registret, er det flere faktorer som bidrar til å tildele prioritet i rangeringen, og blant disse faktorene er registreringsdatoen til anleggsregisteret og intervallet mellom det og datoen for oppstart.Video: Start Solar power Business idea hindi Hindi/सोलर प्लांट लगा कर लाखो रूपए महीना कमाएं