Juridisk fellesskap mellom ektefeller og foreløpig salg uten underskrift

Hvis det foreløpige salg nevner ektefeller i fellesskap, men er ikke signert av en av dem, er det null eller er det ugyldig? Kasseringen uttrykte saken.

Juridisk fellesskap mellom ektefeller og foreløpig salg uten underskrift

Salg av eiendom i fellesskap mellom ektefeller

Som vi vet, er det en av regimene som regulerer ektefellernes eiendeler lovlig nattverd.
I dette regimet er de eiendeler som faller inn i fellesskapet underlagt visse regler, særlig når det gjelder her, med hensyn til handlinger av ekstraordinær administrasjon, som sikkert inkluderer salg av en god og derfor også den handling som partene forplikter seg til å gjøre det salg, det vil si foreløpige av salg.
Hva skjer hvis disse reglene ikke blir respektert?
Hva skjer, spør vi spesielt om handlingen ikke er signert av begge ektefeller?
Det er en regel som sørger forannullering av kontrakten fastsatt i lovlig nattverd av bare en av de to, og leveres avkunst. 184 c.c.
Men som vi skal se, kan denne normen ikke alltid brukes.
Emnet presenterer forskjellige konkrete saker og i hvert tilfelle mange forskjellige løsninger.
Derfor behandler vi i dag et bestemt tilfelle og svaret fra kriminalbanken med setning n. 8525/2018.

Salg uten samtykke fra ektefellen


Saken spesifikke gjelder den foreløpige kontrakten for salg av et godt i fellesskap av begge ektefeller; i den kontrakten, som kommer tegnet bare fra en av de to, være den andre fraværende, kom nevnt begge medeiere.
Salgskontrakten er ikke nådd, og etterpå godtar den lovende kjøperen i retten ektemannens underskriver - i sin egen rett og som den forbudte hustruens verne; da var damens beskytter også utgitt i dommen for å be om henne ugyldigheten og, alternativt, be om uttalen avannullering av kontrakten, siden dette ble signert bare av mannen sin, i strid med artiklene 184 og 377 c.c.; avhandling godkjent av den avtaltes undersøkende ektefelle.
den Domstolen ønsker velkommen forespørselen tilsier at motivasjonen for forsinkelsen av handlingen av kansellering ex art. 184 c.c. - siden loven tillater bare ett år for forsøket av annullabilitàs handling - og uanvendelighet av kunsten. 377 c.c. - som sanksjoner domstolens manglende underskrift av vaktmesteren - ikke å ha mannen som handler.
Situasjonen kommer da veltet pĂĄ klage og som vi vil se, bekreftet i kassasjonen.
Før vi kjenner løsningen gitt av kassationsretten med ovennevnte setning, la oss forutse som alltid noen nikker nyttig å bedre forstå aspektene rettslige av historien.

Ektefeller, nattverd og eiendomssalg

den varer faller innenfor det juridiske fellesskapet (se artikkel 177 og senere avsnitt) er underlagt en bestemt disiplin.
Så vidt vi er bekymret, mens handlinger av vanlig administrasjon kun kan utføres av en ektefelle, tvert imot, handlinger av ekstraordinær administrasjon de må gjennomføres i fellesskap (se artikkel 180 i lov om borgerlig lov) gir spesielt på dette siste aspektet kunsten. 180, co.2 c.c. at:

Fullførelsen av handlinger som overstiger den ordinære administrasjonen, samt underskrivelsen av kontrakter som de gir eller erverver personlige rettigheter og representasjon i retten for de tilhørende aksjene, er i fellesskap til begge ektefeller art. 180, co.2 c.c.

Avbestilling av salgskontrakten av god i nattverd

L 'kunst. 184 c.c. for handlinger for hvilke samtykke er nødvendig, ektefellen hvis samtykke ikke er uttrykt og hvem ikke har validert handlingen, kan innenår, handle for å fåkansellering (hvis de gjelder fast eiendom eller løsøre som er oppført i artikkel 2683 i lov om borgerlig lov).

Avbestilling av salgskontrakt


Året løper fra det øyeblikket ektefellen har blitt oppmerksom på handlingen og i alle fall fra transkripsjon av gjerningen til de offentlige registre.
Hvis gjerningen ikke transkriberes og ektefellen ikke har kjent den før oppløsningen av fellesskapet, løper året fra oppløsningen.

Foreløpig og spesifikk gjennomføring av forpliktelsen

Til slutt, en nikk til handlingen for å fåutførelse i den spesifikke formen for forpliktelsen til å inngå en kontrakt, fastsatt i art. 2932 i sivil loven.
Dette er kort sagt muligheten anerkjent av vårt juridiske system til hvem, for eksempel. har inngått en foreløpig kontrakt for å oppnå gjennom inngrep av dommer Gjennomføringen av dette engasjementet ble da antatt.
Vi husker faktisk at den foreløpige kontrakten (se artikkel 1351 c.c.) er kontrakten som partene har de forplikter seg å fastsette en kontrakt senere.
Tekstmessig, kunsten. 2932 c.c. Det gir:

I. Hvis den som er forpliktet til ĂĄ inngĂĄ en kontrakt, ikke oppfyller forpliktelsen, kan den annen part, hvis det er mulig og ikke er utelukket fra tittelen, fĂĄ en setning som gir virkningene av kontrakten ikke inngĂĄtt.
II. For kontrakter som har til formål å overføre eierskap til en bestemt ting eller grunnloven eller overføring av en annen rett, kan søknaden ikke aksepteres dersom parten som foreslo det ikke utfører sin tjeneste eller ikke Den tilbys på lovens måte, med mindre tjenesten fortsatt er forfalt. kunst. 2932 c.c.

Eiendomssalg ingenting hvis du signerer en ektefelle, men er begge nevnt

Prognosen referert tilkunst. 184 c.c. gjelder tilfeller av annullering og ikke av ugyldighet; Derfor er disse mindre alvorlige tilfeller, og av denne grunn er rettsmiddelet underkastet loven et uttrykk; Handlingen for invaliditet er i stedet ubeskrivelig, derfor er den ikke gjenstand for oppsigelse (se artikkel 1422 i sivilloven), da det gjelder en mer alvorlig mangel pĂĄ kontrakten.
Og det er vesentlig av denne grunn at domstolen vil bekrefte avgjørelsen av klagen: å anerkjenne a ugyldighets sak og ikke annullering av kontrakten.

Eiendom i juridisk partnerskap


Retten har faktisk observert at kunsten. 184 c.c. kan ikke brukes i det foreliggende tilfelle, som ikke bare er karakterisert vedfravær av samtykke fra en av de to; men også for nevne begge deler i loven.
Court of Appeal hadde fastslĂĄtt at kunstens uanvendelighet. 184 c.c.

Det kommer fra at bestemmelsen regulerer hypotesen hvor ektefellen har autonomt å avhende det felles gode, og finner derfor søknad i de forskjellige tilfellene hvor ektefellen ikke avslører fellesskapets situasjon, presenterer seg som eneeier eller erklærer å handle også på vegne av av den andre uten å ha krefter (boks nr. 8525/2018).

Criminal Court legger vekt pĂĄ at Court of Appeal refererte til

rettsprinsipp (uttalt med hensyn til det samme tilfelle av forhandling, og aldri spesifikt benektet av den etterfølgende legitimitetspraksis) på grunn av hvilken bestemmelsene i art. 184 torsk. Civ. (ifølge hvilken "handlinger utført av en ektefelle uten nødvendig samtykke fra den andre ektefellen og ikke validert av det samme dersom de vedrører fast eiendom eller løsøre som er oppført i artikkel 2683") forutsetter en effektiv autonom bestemmelse av felles godhet av bare en av ektefellene, gjelder det derfor ikke i tilfelle der alle entreprenørene som i det foreliggende tilfelle er klar over fellesskapet av eiendeler mellom ektefellene, og sistnevnte er begge i kontrakten som selgere, forutsatt at i dette tilfellet manglende samtykke til en av de to hindrer fremveksten av en gyldig forpliktelse til og med mot den andre "(kassering nr. 3647 av 2004) (boks nr. 8525/2018).

Det er derfor riktig at kassationsretten med rette utelukket anvendelsen av kunst. 184 c.c.

hvilken (forbereder den spesifikke beskyttelsen av den avvikende ektefellen) forutsetter en effektiv, effektiv, selvstendig bestemmelse av en felles god av en av ektefellene; Denne situasjonen, absolutt ikke sammenlignbar med arten, der mangelen på å gi samtykke fra en av ektefellene, som uttrykkelig er angitt i loven som entreprenør, har aldri tillatt fremveksten av en gyldig forpliktelse, ikke engang på bekostning av den andre, venter på kontraktens ugyldighet på grunn av mangel på dette vesentlige kravet (artikkel 1325 og etter sivilloven) (riksdepartementet nr. 8525/2018).

Fraværet av et krav angitt som avgjørende kunst. C. 1325, dvs. samtykke, er faktisk en årsak til ugyldigheten av kontrakten, som per kunst. 1418 c.c.
Særligheten til saken i spørsmålet, bemerkes Retten, er

- i mangel av henvisning i gjerningen, enten til makens lovende selgere, lovende selgere eller til frivillig og / eller juridisk representasjon (også på grunn av entreprenørens misligholdelse mrs. M.) til underskrivende ektefelle (Cass. Nr. 8525/2018).

i motsetning til andre hyppige tilfeller i rettssaken, det faktum at her har vi et tilfelle hvor ektefellen er

avtalepart for alle hensikter og formål, hvis navn fremgår av overskriften som i innholdet i loven, uten å følge signeringen, og dermed konfigurere en kontraktslig figur med hensyn til hvilken disiplinen av rettsmidler utarbeidet av kunst. 184 av koden; og dette (som korrekt påpekt av Court of Appeal) i fravær av grunn til å privilegere oppdraget til den tredje avtalepart og underskriveren av loven, godt klar over ufullstendigheten til avtalen som er nådd, og derfor om handlingenes ineffektivitet ( Kassering nr. 8525/2018).

Retten avviser Likeledes noen observasjon angående normative forbehold gitt av staten forbud av damen: Bare fraværet av referanser i handlingen til denne tilstanden og tvert imot viser referansen til navnet i overskriften tolkningen som det var i entreprenørens intensjoner at alle medeierne deltok i gjerningens bestemmelser og ikke bare en, med eller uten representasjon av den andre.Video: