Innovasjoner og appell av resolusjonene

Kasseringen, med setningen 17. desember 2019 n. 25554, omhandler spørsmålet om forhandlinger om innovasjoner og appell av den relative oppløsningen

Innovasjoner og appell av resolusjonene

Innovazioni

Kassasjonen, med setning d. 17. desember 2010 n. 25554, tar opp spørsmålet om forhandling av innovasjoner og appell av den relaterte oppløsningen. Uttalen er spesielt interessant fordi dommerne av legitim gi løsning på følgende spørsmål: I tilfelle av flere påfølgende oppløsninger, handler alle om samme innovasjon, som må utfordres for å lamme effekten, før du oppdager hvordan erminen reagerte det er nyttig å huske det, ved konstant rettsvitenskap, For innovasjoner av vanlige ting menes derfor ikke alle modifikasjoner (noen opus novum), selv om modifikasjonene, som innebærer endringen av den betydelige enheten eller endringen av den opprinnelige destinasjonen, slik at de felles deler, etterpå aktivitetene eller de nyskapende arbeidene som utføres, presenterer en annen materialkonsekvens, eller kommer til å bli brukt til andre formål enn de forrige (blant annet: Cass, 23. oktober 1999, nr. 11936, House., 29. oktober 1998, n. 1389, Cass., 5. november 1990, nr. 10602) (Så vel Cass. 26. mai 2006 n. 12654). I alle fall Innovasjoner kan ikke skade bygningens sikkerhet og stabilitet, bringe bruken av vanlige ting i fare, selv for et condominium og, med unntak av samtykke fra alle medeierne, kan ikke endre utsmykningen av bygningen (kunst. 1120 annet ledd c.). I dette tilfellet med to påfølgende oppløsninger montering av et condominium hadde besluttet installasjon av en heis i condominium trapphus og deretter operative modalities av denne inngripen.Boligene i første etasje de var tiltalende fordi for dem var innovasjonen å bli betraktet som forbudt i de ovennevnte vilkårene. Boligprosjektet motsatte seg blant annet mangel på interesse i utfordrende i henhold til at appellantene bare hadde flyttet sensurene til overlegget som ga de praktiske prosedyrene for arbeidets overveielse og ikke for beslutningen om å gjennomføre innovasjonen.

Innovazioni

den Høyesterett, i å bekrefte setningen i andre grad, avviste argumentene til condominium strukturen.Ifølge dommerne i Piazza Cavourfaktisk som utvilsomt uthevet av territorialretten i lys av den utænkelige tolkningen av innholdet i de to vedtakene i spørsmålet - manglende utfordring ved (...) av den første villaoppløsningen ikke førte til at det ikke var interessert i appellen i den andre resolusjonen.Med førstnevnte bestemte forsamlingen seg for å installere heisen uten å spesifisere spesifikt hvor og hvordan man skal gjøre varen.Med den andre oppløsningen ble estimatet av arbeidene godkjent med tydeliggjøring av stedet og metodene for utførelse av verkene, dvs. med angivelse av ikke-elementer. undersøkt og debatt med første overveielse selv om det logisk anses å eksistere i condominiums (inkludert (...)) bevisstheten om uunnværlig bruk av felles gårdsplass for realisering av arbeidet. Bare med den andre oppløsningen ble imidlertid ektefellene (...) i stand til å realisere de konkrete forutsetningene som var forbundet med konstruksjonen av produktet.Det er sant at (...) - som konsekvent og korrekt uttalt av rettsretten - kunne ha utfordret den første resolusjonen som inneholdt den generelle beslutningen om å installere heisen. Mangelen på klage i denne resolusjonen resulterte imidlertid ikke i mangel på interesse i det andre kravet om konkrete metoder for konstruksjon av produktet på grunn av den skade som klaget av (...) (Så vel Cass. 17. desember 2010 n. 25554).Video: