Informasjonsnotater på boliglånet

Før signering av et boliglån, for kjøp av et hus, er det nyttig å kjenne noen kontraktsmessige aspekter og eventuelle forhold.

Informasjonsnotater på boliglånet

Kjøper et hjem med et boliglån

Før du får tilgang til en boliglån, for kjøp av et hus, er det nødvendig å klargjøre noen vente foreløpig til underskrivelsen av kontrakten med banken.
Det første spørsmålet som skal stilles vedrører bestemmelsen av rentesats av boliglånet.
I tilfelle at satsen er variabel, beregningen kommer fra summen av Euribor + Spread.
den første sikt etablerer kostnaden av pengene som bankene må betale, og utgjør komponenten variabel og derfor gjenstand for endringer avhengig av trend på aksjemarkedet.
den spread I stedet er det den faste komponenten, det er gevinst av kredittinstitusjonen, som forblir uendret i løpet av lånet og bestemmer sammenligningsfaktoren mellom de ulike forslagene.
I stedet for Euribor, svært følsom overfor det generelle økonomiske klimaet, er det mulig å velge en sats som er knyttet til European Central Bank (ECB) som kan være forskjellig fra førstegangsprisen.
Med tilstanden a fast rente I stedet har vi summen mellom l'IRS, som er en rate som brukes for transaksjoner, som kan variere over tid, men vil forbli fast ved underskrivelsen av lånet, og spread.

Utvikling av aksjesektoren

I tillegg til disse egenskapene, gjenstår det å bli definert som de andre vilkår følger lånet.
Du kan for eksempel velge til slokke boliglånet før utløpsdatoen ved å betale hele beløpet av restkapitalen, som kan ses i avskrivningsplanen, med betaling av en straff fastsatt i kontrakten.
Ifølge Bersani-dekret av 2007 er de ekskludert fra betaling av straffen boliglån fastsatt etter denne dato.
Alternativt kan det være redusere Resterende beløp ved å betale ytterligere beløp som vil resultere i lavere avdrag.

I tillegg til disse alternativene, følger du resesjon økonomisk som han gjør redusere kjøpekraften til husholdninger, er det mulig å forbedre lånevilkårene ved hjelp av følgende metoder fastsatt ved lov:
- den erstatning av den gamle kontrakten med en mer fordelaktig en, men som inkluderer alle utgifter som: utryddelse straff, bank kostnader, erstatning skatt og notarius gjerning;
- den regress, dvs. overførbarheten til boliglånet i en annen bank som gir mer fordelaktige forhold og uten betaling av straffer og avgifter som fastsatt i Bersani loven fra 2007;
- den reforhandling, for å senke avdragsbeløpet, som refererer til endring av enkelte kontraktsforhold med samme bank, for eksempel: endring i tilbakebetalingstidens varighet eller typen av rente som for øyeblikket anvendes (fast eller variabel).
Det sistnevnte aspektet forblir mest felles, som involverer de fleste familier, men som alltid stiller et bestemt spørsmål, det vil si når det er praktisk bytt fra en type hastighet til en annen.

Boliglånstilstand for tilgang til boliglån

Tydeligvis kan dette spørsmålet ikke besvares utvetydig og enda mindre etablere en regel, fordi systemet er bundet av finanssektoren av internasjonale utvekslinger som bestemmer betingelsene for global økonomi.
Faktisk er det nok endring bestående av aksjemarkedet for å tvinge rentendringen og den økonomiske effekten på avdrag.
I prinsippet avhenger valget utelukkende på tilbøyelighet risiko for entreprenøren.
Det er ingen tvil om at alle som ønsker å sove forsvarlig, vil velge en fast snarere enn en variabel rente.
Til slutt gjenstår den andre observasjonen å bli understreket, noe som angår muligheten for spørre til banken din senking av spredningen.
Som et siste alternativ, for de nevnte, forblir løsningen av boliglån suspensjon og betaling av rater opp til tolv måneder, som nå er forlenget til 31. juli 2011.
For ytterligere tilfeller kan vi ty til solidaritetsfond, som gjør det mulig å blokkere opptil atten måneder, med regjeringens kostnader.Video: