Hvordan spare penger på boliglånet

Boliglånsmarkedet er å gjenopprette andel: her er et nyttig vade-mecum for å fastsette nye eller omforhandle de ugunstige forholdene til de som allerede er i gang.

Hvordan spare penger på boliglånet

Markedsutvikling av boliglån

Boliglånsmarkedet, i de siste månedene, er endelig kommet seg tilbake, takket være rentenedsettelser og sjenerøse likviditetsinjeksjoner fra Den europeiske sentralbanken.

hvordan å spare penger på boliglånet

Ifølge ISTAT-data, var renten på boliglånsmarkedet en økning på 38,7% i februar i år sammenlignet med året før; En slik betydelig økning har ikke blitt sett siden 2008.
Hvilken bedre mulighet, til slutt, å konkludere med et boliglån for deres hjem eller omforhandle forholdene som ikke er veldig gunstige enn den som allerede er i gang?
Som alltid må oppmerksomheten imidlertid betales til ulike aspekter.

Hvilket boliglån å velge?

Det finnes ulike typer lån: Valget av den ene eller den andre avhenger av de totale kostnadene ved transaksjonen og må ta hensyn til de økonomiske scenariene som kan antas fra nå til 20-30 år.
Typene boliglån er i utgangspunktet fire:
• Den variabel rente boliglån Det er typen som for tiden foreslås av bankene i 70-80% av tilfellene.
De foreslåtte prisene er fortsatt svært lave, men forblir en innsats for fremtiden, da de er knyttet til spreads indeksert til tre måneder.
• Den variabel rente boliglån med CAP gir mulighet for et maksimumsloft over hvilket renten ikke kan stige.
Denne typen tilbys nå marginalt, gitt den knappe forskjellen i kostnader sammenlignet med fastrentede boliglån.
• Den fast rente boliglån og variabel varighet Den representerer den sikreste typen for de som ikke har råd til en økning i avdrag og i stedet foretrekker å spre rentenes økning ved å forlenge lånets varighet. For denne typen kontrakt må alle klausuler nøye kontrolleres.
• Den fast rente boliglån Det er det som er mest berørt hvis spredningen er redusert. Foreløpig har de beste boliglån av denne typen en rentesats nær det for variabel rente boliglån.

Vær oppmerksom på kostnadene ved boliglånet

Nå har kredittinstitusjonene kansellert den såkalte foreløpige kostnader, som derfor ikke lenger skal siteres.
Det er imidlertid andre utgifter som må tas i betraktning, for eksempel de som gjelder dokumentasjon å bli presentert og dokumentene skal fylles ut.
Faktisk må utgiftene knyttet til gjenfinning av notarielle gjerninger, kadastrale undersøkelser eller kopier av planer legges til. Beløpene kan variere fra en profesjonell til en annen, og for enkelte dokumenter er det også mulig å bruke elektroniske tjenester.
den livsforsikring eller multi-risiko forsikring har nå blitt praktisk talt obligatorisk som tilbehørsgaranti for kreditten, og kostnaden kan nå opptil 7-8% av utbetalt lån.
Vær også oppmerksom på eventuelle vilkår i kontrakten som gir en stramming av spredningen ved tidlig opphør.
Til slutt skal det betraktes som notisens pakke at mellom avgifter, mva og diverse skatter kan nå rundt 2% av beløpet som er betalt.

Hvordan endre boliglån ved å spare penger

Hvis lånet som er fastsatt på det tidspunktet, ikke lenger er tilfredsstillende, fordi det er blitt for tungt eller fordi det finnes andre banker som tilbyr bedre forhold, er det mulig å endre situasjonen ved å oppnå ikke likegyldige besparelser (opp til 80/100 000 euro i 20-30 år).
Det er fire muligheter for å endre lånevilkårene:

hvordan spare penger på boliglånet: gjenforhandling

Gjenforhandling av boliglånet: Dette er en konsensuell avtale mellom partene, takket være det mulig å endre varigheten av restgælden, omregulere avdragsbeløpet eller endre rentenivået.
Gjenforhandling er betinget av kredittinstitusjonens aksept, men medfører ikke ekstra kostnader for videre handlinger, da en enkel privat skriving er tilstrekkelig. Videre er det mulighet for å omforhandle også de såkalte boliglånene verdipapiriserte, det vil si de som selges av banken til andre finansielle aktører.
Boligsubstitusjon: består i å slukke et boliglån med en bank og slå på en for den gjenværende kapitalen med en annen bank. I motsetning til fortiden er det nå mulig å be om et høyere lån i forhold til gjenværende gjeld på det forrige boliglånet.
Alle skattefordelene som er fastsatt, opprettholdes, åpenbart på restlånet, men også utvidet til nye utgifter.
Bærbarhet av boliglån med erstatning av boliglånet: I dette tilfellet overføres boliglånet fra en bank til en annen, erstatter den sistnevnte i boliglånet som allerede er registrert hos den første banken.
Boligsubstitusjon: Det består av overføring av lånet til en annen bank, med mulighet for å variere både renten og varigheten uten å betale noen straff på kundens side etter å ha opphørt det opprinnelige lånet.
Takket være subrogasjonene, kan det sies at boliglånsmarkedet begynner å komme seg. ifølge Il Sole 24 Ore operasjonen er fordelaktig spesielt for de som har tatt ut et lån de siste 10 årene.
Spesielt ved å ta fastrente lånene som ble fastsatt mellom 2002 og 2013, har vi sett at differansen mellom de opprinnelige gjennomsnittskursene og de faste rentesatsene som er tilgjengelige i dag, tillater besparelser på 30-40.000 euro for lån på 120.000 euro varer 20-30 år.
Denne vurderingen gjelder både for boliglån fastsatt i årtusens første år, med priser på rundt 6%, og for de siste med lavere priser med mange år fremdeles for å betale av gjelden.Video: 7 tips til å få et billigere boliglån