Fluoriserte gasser, registre, trening

Registrering i registeret under D.P.R. 27. januar 2019 er nødvendig for ü fü sertifikater og sertifikater for de som arbeider med varmepumpe gasser.

Fluoriserte gasser, registre, trening

i Offisiell Gazette nummer 93 av 20/04/2012 Den ble utgitt pü Presidential resolusjon 27. januar 2012, n. 43, som gir en Nasjonalt telematisk register over sertifiserte personer og selskaper som utfører aktiviteter for ü kontrollere tap og gjenvinning av fluorholdige klimagasser fra: kjølesystemer, klimaanlegg, varmepumper, brannslokkingssystemereller. Registrering til registret er nødvendig for ü skaffe sertifikater og sertifikater for drift pü varmepumper.

pompe di calore

Registrerte teknikere vil kunne fĂĽ:sertifikat utstedt av en attest, etter ĂĽ ha deltatt i et kurs den sertifikat utstedt av et sertifiseringsorgan etter ĂĽ ha bestĂĽtt en teoretisk og praktisk eksamen basert pĂĽ minimumskrav knyttet til ferdigheter og kunnskaper fastsatt i EU-forskriften n. 303/2008.
Sertifikatet vil ha en varighet pĂĽ 10 ĂĽr, hvoretter sertifiseringsorganet vil fornye anmodningen fra den interesserte parten.
Selskapene kan utføre de nevnte aktivitetene dersom de har det relevante sertifikatet utstedt av et sertifiseringsorgan: Dette sertifikatet er utstedt til selskapet dersom sistnevnte gjennom utarbeidelse av en kvalitetsplan (UNI / ISO 10005) er i kunne bevise det sysselsetter sertifisert personell, for aktiviteter som krever sertifisering, nok til ü dekke aktivitetsvolumet og personalet som er ansatt i de aktivitetene som sertifisering er nødvendig for, har til disposisjon de nødvendige verktøyene og prosedyrene for ü utføre dem.
Personer (teknikere) ved ü sende inn en forespørsel til den lokale CCIAA - sammen med søknaden om registrering i registret og vedlegger en substitusjonserklÌring som bekrefter en yrkeserfaring pü minst 2 ür i aktiviteten - kan be om en Foreløpig sertifikat, innen 6 müneder fra utstedelsen av hvilken de mü oppnü den endelige, ved undersøkelse.
Bedrifter kan ogsü inngü i besittelse av et foreløpig sertifikat ved ü sende inn en forespørsel til CCIAA for referanse sammen med søknaden om registrering i registret og vedlegg en substitutionserklÌring som attestererbruk av personell med foreløpig sertifikat eller endelig; innen 6 müneder etter utstedelse av foreløpig sertifikat mü de fü den endelige.

Utstyr og opplĂŚringsrekorder

Det vil ogsü bli etablert Utstyrsregister i henhold til kunst. 2 i EF-forskriften n. 1516/2007, obligatorisk for operatører av faste kjøle-, luftkondisjonerings- og varmepumpeapplikasjoner, samt faste brannvernsystemer som inneholder 3 kg eller mer av fluorholdige drivhusgasser.

split

Ved 31. mai hvert ür, fra og med üret etter ikrafttredelsen av D.P.R. De ovennevnte operatørene mü overlevere til miljødepartementet gjennom ISPRA (høyere institutt for miljøvern og forskning) en erklÌring om mengden atmosfÌriske utslipp av fluorholdige gasser fra foregüende ür, basert pü dataene i utstyrsregisteret. Det elektroniske formatet til dette registret og erklÌringen vil ogsü bli publisert pü departementets nettside.
Med hensyn til opplÌring kan teknikere som ønsker ü jobbe med varmepumper, kontakte attesteringsorganer o til treningssentrene for ü delta pü det aktuelle kurset, som beskrevet i EU-forskriften n. 303/2008.
Nür kurset er ferdig, vil disse sentrene overføre navnene pü personene som har fütt sertifikatet til sertifiserings- og vurderingsorganene som tidligere har sertifisert dem.
Deretter vil det vÌre sertifiserings- og evalueringsorganets oppgave ü gjennomføre eksamenene og pü elektronisk müte legge inn informasjonen i bestemte deler av registret knyttet til personer og selskaper som har fütt relevant sertifikat, fornyelse av sertifiseringer, suspensjon eller tilbakekalling av sertifikater pü grunnlag av vilkürene fastsatt deri.
Naturligvis mĂĽ vi vente pĂĽ at departementet skal publisere ulike sirkulĂŚre sirkulĂŚrer og at de institusjonelle strukturene tilpasser seg, vil dette tillate alle teknikere og bedrifter ĂĽ forberede seg og dokumentere seg for ĂĽ vĂŚre klar for avtalen.Video: