Kostnadene for takvedlikehold

Hva gjelder reglene for deling av utgifter i condominiums ved inngrep på taket? Svaret i artikkelen 1123 C.C.

Kostnadene for takvedlikehold

Oppdeling av vedlikeholdskostnader på taket

Coperture a tetto

den taket, i henhold til art. 1117 i sivilloven, er inkludert blant de tingene som, med unntak av forskjellige bestemmelser i tittelen (kontraktsregulering eller kjøpskjøp) må betraktes som felles eiendom.
den ratio av dette lovgivningsmessige valget er tydelig: taket utføres en uunnværlig og uunngåelig deksjonsfunksjon for full bruk av bygningen.
Artikkelen. 1117 c.c. det snakker mer riktig av tak: faktisk hvis bygningen har flere tak, disse vil være felles for alle condominiums, eller det er tilfelle av c.d. delvis condominium, kun for condominiums som drar nytte av det.
Hva er det regler som skal henvises til for å tildele kostnadene i tilfelle vedlikeholdsoperasjoner av denne fellesdelen?

Artikkel 1123 C.C.

Svaret, så enkelt som det er intuitivt, er å finne ikunst. 1123, første ledd, c. i henhold til hvilke utgiftene for slike tiltak skal deles mellom de forskjellige condominiums basert på tusenvis av eierskap.
Hva skjer hvis taket, som det mye mer gjentatte tilfellet av belegget, er gitt i eksklusiv bruk eller eies av en eller flere condominiums (men ikke alle)?
Svaret, klart og presist, finnes i en setning av Court of Salerno datert april 2008.
Ved den anledning dommer Campania, og har en måte å kommentere på tak eiendom problemet og fordelingen av utgifter var i stand til å angi at:
Først når [...] taket til en bygning i condominium er den eksklusive eiendommen til en av deltakerne i fellesskapet, kan kostnadene ved vedlikehold av selve taket deles mellom alle condominiums med kriteriene angitt i art. 1126 i sivilloven, slik det er etablert for solcelleplater med eksklusiv bruk, bortsett fra i tilfelle hvor de nevnte utgiftene belastes takets eneste eier på grunnlag av en spesifikk og uttrykkelig avtale, da det ikke kan antas at sistnevnte, for Kun å ha reservert eksklusivt eierskap, som skal sikre dekning av eierne av de underliggende eiendommene, med unntak av det samme fra hver konkurranse om kostnadene ved vedlikehold av taket (se sivile kassering, del II, 30. januar 1985, nr. 532, Civil Cassation, Seksjon II, 9. juni 1961, nr. 1338).

Tetto manutenzione

Ellers skal kostnaden for å renovere taket til en bygning fordelt på flere etasjer bli båret av condominiums, i henhold til kunst. 1117 og 1123 i sivilloven, i forhold til verdien av planen eller delen av planen som tilhører hver person på en eksklusiv måte, med mindre annet er avtalt, uten kunstprinsippet. 1101 om fellesskapets fellesskap (ifølge hvilken utgiftene skal belastes alle aktører i likhet, hvor det ikke er forskjellig antall aksjer), finne en forklaring på fritaket i den instrumentalfunksjonen til de felles delene av bygningen i condominium sammenlignet med deler i eksklusivt eierskap til de enkelte condominiums, hvor de er i bruk, slik at de eksisterer og brukes (Civil Cassation, avsnitt II, 29. april 1993, nr. 5064) (Trib. Salerno 17. april 2008).
Etter å ha klargjort dette, er det derfor nyttig å spørre: Hva skal condominium administrator gjøre for å vurdere hvordan du fordeler utgifter i anledning av vedlikeholdsarbeid knyttet til condominium taket?
Den første instansen mandatene til condominiums må verifisere, hvis eksisterende og hvis av en kontraktsmessig karakter, innholdet i condominium regulering.
Faktisk kan denne handlingen spesifiser eiendoms- og / eller kostnadsfordelingskriterier for lignende inngrep.
I stillhet eller i fravær av condominium regulering, vil det være hensiktsmessig sjekk hva som er sagt av kjøpsdokumenteneI mangel av nyttig informasjon i dette dokumentet må taket anses som vanlig og hvordan, for tildeling av utgifter,kunst. 1123, første ledd, c.Video: