Detaljer om kontrakten

I hver kontrakt for private arbeider tillater selv omsorg for hver eneste detalj en regelmessig planlegging og riktig utførelse av arbeidene.

Detaljer om kontrakten

Avtale mellom selskapet og klienten

pĂĄ kontrakt For byggverk har mye blitt diskutert, selv innenfor denne webportalen.
Det er ĂĄpenbart at det under alle kontraktsvilkĂĄr er en omfang rent normativ som fundamentalt er basert pĂĄ anvendelse av lover om emnet (arbeidssikkerhet, materialkvalitet, testanlegg, strukturer, etc.) og som deler dokumentet i ulike artikler, hver som er forskjellig fra sitt eget emne.
Imidlertid, ibehandlingen av kontrakten, er det også hensiktsmessig å introdusere også generelle indikasjoner, som kan forhindre mulige tvister med selskapet, både i løpet av arbeidene og etter deres konklusjon.
Først og fremst, som det vanligvis skjer, er en av de store problemene funnet på tidspunktet for betaling fremdriftsrapporter, og spesielt for de problemene knyttet til detaljer ikke inkludert i det økonomiske tilbudet og avledet av en inkonsekvens mellom mengden arbeid (nødvendig for å fullføre arbeidet) og de budsjetterte.

klient og eksekutor av verkene

En av disse dynamikkene er knyttet til fasene forberedende, som inkluderer materialer og manuelle arbeider som ikke inngĂĄr i en bestemt arbeidsgruppe.
I disse tilfellene vil selskapet, som opererer profesjonelt, ha omsorg å beskrive og integrere økonomisk de større byrdene, i utgangspunktet uforutsette, mens de faktisk utgjør en mindre fordelaktig tilstand (minst tilsynelatende) enn et mindre oppmerksomt konkurrentfirma.
På dette punktet er behovet for å inkludere en fortsatt tydelig klausul som pålegger utførelse og betaling kun av arbeidene som regelmessig er avtalt og forplikter seg til en foreløpig avtale (undertegnet mellom partene), som gjør at definisjonen av alle disse arbeidene i utgangspunktet ikke kan forventes.
OgsĂĄ i formuleringen av tilbudet og i beskrivelsen av verkene, er det tilrĂĄdelig ĂĄ sette inn detaljer som: utslipp, topptrekk og bevegelse av materialene inne i byggeplassomrĂĄdet.

utøver av byggverk

Å gå inn i det spesifikke er det verdt å merke seg at i byggaktiviteten er det et klart kutt skillet mellom de forskjellige fagene som er involvert, og nærmere bestemt mellom leverandør og eksekutor.
Mens den første er ansvarlig for levering av bygg- og etterbehandlingsmaterialer, er sistnevnte bare knyttet til forpliktelsen for gjennomføringen.
Et eksempel på denne tilstanden er tilfellet der klienten har forventet kjøp av fliser (kledning og gulv) på egen handler og transport ved foten av området.
I denne siste fasen vil transportøren trenge en eller flere arbeidstakere som tar vare på eksos på grunnlag av materialet som deretter vil bli flyttet til neste brukssted.
All denne aktiviteten vil ha sin egen innvirkning økonomisk, og derfor er det riktig at selskapet oppstå Tidligere denne høyere byrden, som er ganske forutsigbar.
Vanligvis, som bevis på disse forholdene, eller i tilfeller hvor arbeid er vanskelig å evaluere, bruker selskapet et system for å beregne beløp gjennom timekostnad av en arbeidstaker, utledet av tabeller utarbeidet av fagforeninger, regionale prislister eller lister over handelskamre.

Verifisering pĂĄ stedet mellom klientdesigneren og selskapet

PĂĄ dette aspektet mĂĄ noen parametere defineres fordi antallet av disse arbeidene kan posten ogsĂĄ relevant innenfor den totale kostnaden av arbeidet.
Faktisk, under det økonomiske tilbudet, er det nødvendig at selskapet spesifiserer sats timepris for hver arbeidstaker, preget av rolle (felles, spesialisert og kvalifisert) og som åpenbart har en annen økonomisk behandling.
Foruten den ĂĄpenbare blokkering av tariffen, avhengig av variasjonen i timekostnaden og varigheten av arbeidene, har klienten ogsĂĄ muligheten for en mulig rabatt (bestemt pĂĄ bedriftsresultatet).
Et annet poeng, vanligvis forsømt, og plassert i et eksternt miljø med hensyn til sikkerhetsforskrifter, er administrasjon av de ulike selskapene som er involvert.

verifisering av arbeid pĂĄ byggeplassen til eieren

Dette aspektet er i hovedsak forvist til en effektiv en koordinering av de ulike fasene av arbeidet utføres ikke bare med et figurativt programmeringsdokument (type Gantt), men med en intern forskrift som forplikter hver av selskapene til regelmessig adferd.
Ved klausuler er det mulig å bestemme en kode oppførsel som gjør det mulig å opprettholde funksjonaliteten til hele produksjons syklusen og unngå forsinkelser eller blokkeringer (midlertidig eller endelig) av arbeidet.
For disse problemene, gir enkelte fag, som lĂĄner offentlige forskrifter, en innskudd garanti, trukket i prosent av arbeidene, og beholdt ved utstedelse av hver fremdriftsstatus.
Etter ferdigstillelse av arbeidet, og etter verifisering av manglende eksistens av bestemte fakta, kommer det likvidert hele beløpet med balansen.Video: Veien til Wrestlemania 31