Plassering: Kontrakt for midlertidig bruk

Forordningen om leieavtalen for midlertidig bruk: varighet, minimumskrav, modell og utgifter som skal deles mellom utleier og leietaker i henhold til ministerdekret 30/12/2019.

Plassering: Kontrakt for midlertidig bruk

Leiekontrakt for midlertidig bruk

midlertidig leieavtale

Loven regulerer ulike typer leieavtaler, avtalene som en part (utleier) samtykker i å gi til en annen (utleier eller leietaker) en eiendom for en viss tidsperiode og for betaling av et gebyr, leien.
Her behandler vi reguleringen av leieavtalen for midlertidig bruk.

Leieavtale for midlertidig bruk: definisjon

den leieavtale for midlertidig bruk Det er en type boligleiekontrakt som er bestemt for å møte midlertidige ikke-turistbehov. Ved å fastsette denne kontrakten gir en fest (utleier, hvem som er eier av en eiendom eller usufructuary) en eiendom til boligbruk til en annen person (leietaker, også kalt leietaker), men for en begrenset periode og for å møte et bestemt overgangsbehov ved betaling av et gebyr.
De er en del av midlertidig brukskontrakter, de avleie for studenter.

Leiekontrakt for midlertidig bruk: varighet

Det kalles en kontrakt for midlertidig bruk fordi varigheten, minimum og maksimum, er etablert ved lov:
- Minimumsvarighet: 30 dager
- maksimal varighet: 18 måneder.
Hvis utleier og leietakere etablerer i kontrakten en minimumsvarighet på mindre enn 30 dager eller en maksimal varighet på mer enn 18 måneder, er kontraktsklausulen ugyldig og lovens varighet blir automatisk brukt.

Kontraktsmodell for midlertidig bruk

Samferdselsdepartementet med dekret 30/12/2002, publisert i Offisiell Gazette n. 85 av 11. april 2003, har identifisert de generelle kriteriene som skal benyttes for gjennomføring av avtaler som skal defineres i lokalområdet for fastsetting av midlertidige leieavtaler, sammen med standardmodellkontrakter som skal benyttes.

Leieavtale for midlertidig bruk

Blant elementene som må inngå i kontrakten er:
•deler av delene;
•eiendomsbeskrivelse gitt til leie;
•leiebeløp (må avgjøres fritt av partene, bortsett fra i enkelte områder hvor beløpet er etablert ved territoriale avtaler som i storbyer, se Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo og Catania);
•Betalingsmåter av gebyret (betaling må skje på annen måte enn kontanter);
•Kontraktens varighet
• klausul som leietaker erklærer å ha mottatt informasjonen og dokumentasjonen om eiendommens energiprestasjon (APE);
•forbud mot utleie;
•Foreløpig krav som kontrakten er angitt med egnet dokumentasjon (for eksempel hvis kontrakten er fastsatt for midlertidig overføring av arbeidstaker, må arbeidsgiverdeklarasjonen gjøres).
Hvis det ikke foreligger uttrykkelig indikasjon på overgangskravet, er leiekontrakten underlagt ordinær regulering av leieavtalen og vil som sådan ha formelen 4+4.

Fornyelse av en leieavtale for midlertidig bruk

midlertidig leieavtale

I denne typen leieavtaler er det ikke nødvendig å gi kansellering siden oppsigelsen av kontrakten er naturlig.
Unntak er når det midlertidige kravet til leieavtalen er av utleier / eier av eiendommen: Disse må faktisk gi varsel til leietaker før utløpet ellers blir kontrakten omgjort til ordinær leieavtale og vil ha varighet 4+4.
den Fornyelse av kontrakten må under alle omstendigheter formidles, innen tidsfristen, ved anbefalte brev sammen med årsaken til forlengelsen av det foreløpige kravet (i eksemplet før forretningsreisen fordi årsakene til overføringen av arbeideren forblir).

Utgifter i leieavtalen for midlertidig bruk

Ministerdekretet 30/12/2002 identifiserer utgiftene som bæres av leietaker og de som bæres av utleier i vedlegg G, Tabell over tilbehørskostnader. Spesielt har vi:

leiekontraktskostnader

-utgifter som skal bæres av leietaker: administrasjon (offentlig arealbeskatning per oppkjørsel), heis (vanlig vedlikehold og mindre reparasjoner, samt strømforbruk for motorkraft og belysning, inspeksjoner og inspeksjoner av heisen), autoklav (vanlig vedlikehold, drivkraft, tanktrykksbelastning, inspeksjoner, tester og måleravlesning), belysning, video intercom og spesielle systemer (vanlig vedlikehold av det vanlige belysningssystemet, av klokke- og alarmsystemer, av interfoner og videokameraer), oppvarming, air condition, varmtvannsproduksjon (vanlig vedlikehold av plantene, inkludert ildfast fôr, årlig rengjøring av systemene og filtre og uttag av sesong, måleravlesning, drivstoffkjøp, strømforbruk, strøm og vann), indre deler av leilighetsstedeto (vanlig vedlikehold av gulv og vegger, inventar og skodder, oppvarming og sanitæranlegg, ombygging av nøkler og låser, maling av vegger, utskifting av glass), vanlige deler (vanlig vedlikehold av takrenner, sifoner og dreneringskolonner, tak og flate tak i avløpssystemet, inkludert oppblåsing av kanaler og muller, av vegger, rekkverk, trappelegg og fellesarealer, med grønne områder, inkludert reparasjon av verktøyene som brukes), caretaking (90% av den økonomiske behandlingen av portvakt og erstattet, inkludert trygde- og forsikringsbidrag, avsetning for likvidasjon, trettende av rengjøringsmaterialet, det ordinære og ekstraordinære vedlikehold av vakthuset).
- utlevert av utleier: administrasjon (skatt yrke av offentlig land for condominium arbeider), heis (installasjon og ekstraordinært vedlikehold av plantene og tilpasning til de nye lovbestemmelsene), autoklav (installasjon og fullstendig erstatning av anlegget eller primærkomponenter som pumpe, tank, roterende element, elektrisk vikling, etc., anleggsskatter og avgifter), belysning, video intercom og spesielle systemer (installasjon og bytte av det vanlige belysningssystemet, installasjon og bytte av bell- og alarmsystemer, installasjon og bytte av interfoner og videokameraer, installasjon og bytte av spesielle alarm-, sikkerhets- og lignende systemer) oppvarming, air condition, varmtvannsproduksjon (installasjon og bytte av anlegg, justering av anlegg til lover og forskrifter), interne deler av den leide leiligheten (komplett bytte av gulv og vegger, ekstraordinært vedlikehold av varmesystemet), felles delerJeg (erstatning av takrenner, feller og dreneringskolonner, ekstraordinært vedlikehold av tak og fortau, ekstraordinært vedlikehold av avløpsnettet, bytte av marmor, rekkverk, rekkverk, installasjon og bytte av låser), caretaking (10% av den økonomiske behandlingen av portneren og erstatningen, inkludert trygde- og forsikringsbidrag, bestemmelse for likvidasjon, trettende av rengjøringsmateriellet, det ordinære og ekstraordinære vedlikehold av vakthuset).Video: Формула любви (так и больному легче, коли доктор сыт).avi