Kjennetegn ved nettstedet Teknisk direktør

Figuren til verftets tekniske direktør har relevans i styringen av en byggeplass og i oppnåelsen av de målene som er planlagt i prosjektet.

Kjennetegn ved nettstedet Teknisk direktør

Figura del Direttore Tecnico di Cantiere e del Capocantiere

For å forstå, i henhold til generelle aspekter, figuren av Teknisk direktør for nettstedet, bare ta kontakt med det som er beskrevet i artikkel 6 (Disciplin og god orden på byggeplassene), paragraf to, av Dekret nr. 145 av 2000 utstedt av departementet for offentlige arbeider.
I denne standarden er det klart hva funksjonen til dette emnet er, nemlig å sørge for organisering, teknisk styring og ledelse av byggeplassen.

Nettstedet teknisk direktør i private verk

Inntil noen tiĂĄr siden var det en forskjellen betydelig, nĂĄr det gjelder konsistens og organisering, mellom et offentlig og privat byggeplass.

cantiere edile

Faktisk eksisterte de i det siste to figurer, byggmester og formann, den første som arbeidsgiver og den andre som en mer erfaren arbeidstaker som delvis var ansvarlig for organisering av produksjonsprosessen.
Denne minimale sammensetningen, som faktisk fortsatt var tilstede for beskjedne verk, var senere redefineres med innsetting av andre kvalifiserte fag som teknisk direktør for byggeplass eller DTC.

Innblanding av DTC i dynamikken pĂĄ byggeplassen

Varie figure tecniche che operano in un cantiere edile

den DTC, som andre operatører, spiller en nøkkelrolle i byggingen av nettstedet.
Selvfølgelig går sistnevnte ikke forvirret med figuren av arbeidsdirektøren, hvis funksjon er å kontrollere at arbeidene utføres i samsvar med bestemmelsene i utøvelsesprosjektet og anbudsdokumenter.
den førstefaktisk utnevnt av eksekveringsfirmaet, er det en del av en organisasjonskart over byggeplassen og virker derfor i arbeidsgiverens interesse gjennom en kontrollaktivitet som oppstår i henhold til kontraktens spesifikasjoner og i samsvar med forskriften på arbeidernes sikkerhet.

Hvordan fungerer DTC pĂĄ nettstedet?

Operaio edile e cantiere

Klart er informasjonen vist i dette rommet en enkel beskrivelse av de forskjellige funksjoner av DTC, siden de er rettet fremfor alt pĂĄ de som ikke er fra sektoren.
Målet er faktisk å gi indikasjoner på generell rekkefølge og ikke å behandle emnet i sin kompleksitet.
noen innsikt, av teknisk og regulatorisk karakter, følger andre retninger tatt fra analyse og studier om problemstillinger som styrer dette emnet, som hver kan følge etter individuelle behov.
Blant vente som skiller den tekniske direktøren for verftet, er det autoritet og direkte erfaring i feltet.
Disse egenskapene tillater deg å utføre dem oppgaver uavhengig, og med beslutningskapasitet, fri fra tette begrensninger, i stand til å løse de kritiske problemene som oppstår i arbeidsfasen, og som kan påvirke normal aktivitet på en avgjørende og umiddelbar måte.
For å oppfylle disse funksjonene må det være klar organisasjon og tilstand av nettstedet, kjenner i detalj det utøvende prosjektet og arten av arbeidet som skal utføres.
På disse vilkårFaktisk har DTC muligheten til å koordinere arbeidstakere og underleverandører som produsenten har gjort tilgjengelig, og bestemme eventuelle variasjoner i produksjons syklusen som en funksjon av overveldende behov eller hindringer.

struttura del cantiere

Det grunnleggende målet er å holde fast ved resepter av arbeidsprogrammet, knyttet uløselig til selskapets og kontraktsbehovene i eksekveringsselskapet.
Det er klart at det i tillegg til menneskelig potensial mĂĄ det administrere ogsĂĄ faser av anskaffelse av byggematerialer, maskiner, planter og andre elementer som: inventar, fliser, etc., og verifiserer deres tekniske egenskaper.
Blant de ulike operasjonelle aktivitetene på byggeplassen, rapporteres i tillegg også programmering om bruk av maskiner og utstyr, dvs. verktøy som er nødvendige for å utføre arbeidsfasene.

Programmazione dei lavori

Denne analysen følger også verifiseringen av kvalitet av arbeidene som utføres, for å sikre overholdelse av indikasjonene på utøvelsesprosjektet.
Et annet aspekt, som vanligvis kreves, er å holde på regnskap av arbeidene, avgjørende for å holde kontroll over utgifter fra arbeidstakere, underleverandører, utleie av utstyr og maskiner, kjøp av varer og byggematerialer, etc., dvs. av utgiftskapitler som bestemmer lønnsomheten av arbeidene.
Den andre viktige funksjonen er styringen av alle forholdene til sikkerhet.

contabilita dei lavori

Den DTC, faktisk, må adoptere de beskyttelsesforanstaltninger som er planlagt i sikkerhetsplanen, overvåke arbeidstakere og underleverandører, ta vare på forholdet til operatører og eksterne selskaper for anvendelse av sikkerhetsforskrifter, utstyre verftet med alle nødvendige funksjoner for å forebygge ulykker mv., det er alt som er forventet når det gjelder sikkerhet.
Denne listen kan gjøre konfigurere Denne aktiviteten som sekundær, men i virkeligheten den riktige styringen av byggeplassaktiviteten forutsetter, i hvert fall delvis, også en sikkerhetsanalyse.

sicurezza sui luoghi di lavoro

I praksis kan en erfaren person ĂĄ gĂĄ videre med ĂĄ administrere de forskjellige stedforholdene verifisering av hver enkelt situasjon, bĂĄde fra operasjonelt synspunkt og effekten det faktisk produserer.
Dette aspektet er ogsĂĄ knyttet til anvendelsen av indikasjonene fastsatt av reglene, som er angitt i sikkerhetsplanen og fastsatt av sikkerhetskoordinatoren.

figura tecnica e committente in cantiere

Men det er andre vente Det må vurderes i forhold til de virkelige operasjonelle behovene som den enkelte er nødt til å gi etter egne erfaringer og ferdigheter, og i synergi med de andre partene som er involvert i byggeprosessen.
Bare gjennom dette samarbeid det er faktisk mulig å fortsette med en regelmessig utførelse av arbeidene og oppnåelsen av betingelsene som er planlagt i prosjektet.Video: SCP Technical Issues - Joke tale / Story from the SCP Foundation!