Balkonger og terrasser: villa vedlikehold

Når balkonger og terrasser krever vedlikehold, er disse ofte gjenstand for diskusjon i condominium møter, og hvordan blir kostnadene fordelt etter saken?

Balkonger og terrasser: villa vedlikehold

Balkonger og terrasser krever hyppig bruk vedlikehold og derfor er de ofte diskutert i condominium møter.
Siden det er forskjellige typer, er det nyttig å se hvordan de går fordelt på kostnadene etter behov.

Balconi e terrazzi


den utstikkende balkonger, de som projiserer fra fasaden, tilhører i teorien til eieren av den tilhørende leiligheten, som ville være ansvarlig for vedlikeholdet.
I virkeligheten, basert påkunst. 1125 i sivilkodeksen, hvis denne typen balkong er taket til leiligheten under, vil eieren av den tilhørende leiligheten være ansvarlig for utgiftene for vedlikehold av gulvet, mens eieren av leiligheten under er den delen som fungerer som taket.
Vedlikehold av foran, dvs. den fremspringende kanten som går langs hele fasaden, inkludert balkonger, tilhører hele bygningen, basert på tusenvis av eiendommer, så vel som for elementer som ikke har en praktisk funksjon, for eksempel stuccos og dekorasjoner.
I stedet vedlikehold av rekkverk, som har en praktisk funksjon, er det opp til balkongen eieren.
For jeg gallerier, det vil si de balkongene som serverer flere leiligheter, de samme reglene gjelder.
Så deres vedlikehold og rekonstruksjon er opp til eierne av alle de betjente leilighetene, bortsett fra noen utgifter.
Belegget av rekkverkFaktisk, som er en del av fasaden, er det en utgift som tilhører hele bygningen.

den bunk balkonger de er de som samles i omkretsen av bygningen.
Siden deres konstruksjoner er en del av byggekonstruksjonene, skal renoveringskostnadene håndteres av hele bygningen for delen i forhold til støttebjelken, av eieren av balkonggulvet for gulvets del og av den underliggende etasje for takdel.

Terrazzo

den solbelegg de er takterrasser av bygninger.
Hvorvidt de er tilgjengelige, eller bare tjene som et ly til atmosfæriske midler, må utgiftene fordeles mellom alle boliger, i forhold til tusenvis av eierskap.
Hvis imidlertid på gudstidspunktet ble fortauet gitt i eksklusiv eiendom Til eieren av siste etasje endres kriteriene for tildeling av utgifter.
I dette tilfellet berører vedlikeholdet for en tredjedel til eieren og for de resterende to tredjedelene til alle condominiums som det fortauet fungerer som et tak, inkludert eieren.
Det samme gjelder i nivå terrasser, som bare er solbelte som dekker bare en del av bygningen.
Eieren av solcelleplaten har også rett til å bygge en annen plan, så lenge dette er tillatt av byplanlegging og ikke påvirker bygningens estetikk og statiske egenskaper.
Under de samme forholdene tillater loven også å forvandle et vindu til et fransk vindu og å bygge en ny balkong, med mindre interessene til andre condominiums er skadet.
Byggingen på en indre fasade av bygningen er enklere, mens for de på veien er det nødvendig at konstruksjonen ikke er i konflikt med estetisk dekorasjon av bygningen og byplanlegging av veien.

Veranda


Lukk en balkong eller en terrasse med en veranda, også demonterbar, betyr ved lov å øke overflaten og beboelsesvolumet av boligen.
Av denne grunn er det en operasjon som bare kan utføres med en bestemt Byggetillatelse.
Installasjonen av en teltPå den annen side er det mulig i det minste i prinsippet at det ikke kreves kommunale tillatelser, og boligenheten kan ikke motsette seg det, med mindre estetiske fordommer blir presentert.
Det er imidlertid noen unntak.
Boligreglementet kan pålegge at gardinene har samme struktur og farge for arkitektonisk dekorasjon av bygningen.
Den samme tilstanden kan også gis av noen byggforskrifter.
Også gardinene bør ikke hindre "Retten til visning" naboer, dvs. muligheten til å se foran eller side fra vinduene sine.Video: FLOOREVER Pro -gulv ute på terrasser