Klimaanlegget endrer ikke innredningen mer enn selve vasken

Når vi snakker om arkitektonisk dekorum, er vi vant til å fylle konseptene selv, men og andre dubitative uttrykk. Det handler ikke om å sette hendene på

Klimaanlegget endrer ikke innredningen mer enn selve vasken

Condizionatore

Når vi snakker om arkitektonisk innredning vi fyller vanligvis konseptene av hvis, men og andre dubitative uttrykk.Det handler ikke om å sette hendene på men det er veldig vanskelig å gi en komplett definisjon av hva som kan endre bygningens estetikk. Vi sier det vanligvis Hendelsene må alltid analyseres i hvert enkelt tilfelle og at det ikke er mulig å gi en generell løsning. En avgjørelse fra fredsdommer i Grosseto, n. 1038 av 11. august bekrefter disse uttalelsene ved å merke hvordan det av estetikk er et ekstremt variabelt konsept, så mye å bli påvirket av tidens gang.Før du forstår hvorfor? av denne uttalelsen vi husker det med i henhold til tolkningsorienteringen etterfulgt av legitimitetspraksis, skal en bygnings dekorasjon forstås bygningens estetikk gitt av settet av linjer og strukturer som karakteriserer bygningen selv og gir den en bestemt, harmonisk fysiognomi og en bestemt identitet (så blant annet Cass. n. 851/2007). I denne sammenheng det er godt å huske det Verdien av endringen av dekorasjonen må resultere i en økonomisk fordom som innebærer en avskrivning av hele bygningen og av delene som er inkludert i den, slik at det fra dette synspunktet er nødvendig å ta hensyn til bygningens estetiske tilstand i øyeblikket innovasjon er satt på plass (Så vel Cass. 25. januar 2010 n. 1286). I substans endring av dekorasjonen det betyr estetiske fordommer som oversetter økonomisk skade. Hva å si ominstallasjon av klimaanlegg?Ifølge den toskanske dommeren, kalt for å herske i den nevnte setningen, installasjon av klimaanlegget på perimeterveggen av bygningen forårsaker ikke endring av bygningens estetikk grunner til denne stillingen de er også i noen sosiale hensyn.

Condizionatore

Vi leser i den nevnte uttalelsen at De nye oppfinnelsene, som fjernsyn og telefon, som nå er i bruk, har endret sunn fornuft og estetikk: TV-antennene installert på takene, satellittfatene som stikker ut fra veggene, de samme klimaanlegget, alltid mer tallrike, blir de ikke lenger oppfattet som en årsak til disfigurement av hjemmetes estetikk og, generelt, av miljøet (Dommer av fred i Grosseto 19. august 2011 n. 1038). Ved anvendelse av denne generelle motivasjonen til saksforholdets sak konkluderer dommer grossetano med det i det aktuelle tilfellet er det derfor ingen skade på innredningen av condominiumet, ikke mer enn irritasjonen av utsikten av kluter som strekker seg til vinduene til individuelle hus eller villaer (Dommer av fred ult. cit.) Det er en avgjørelse som har fordelen av å fremheve hvordan utviklingen av toll er i stand til å påvirke begrepet estetikk, noe som gjør det mer fleksibelt. Faktum er det det kan ikke heves til en generell regel og at i enkeltrom, spesielt, klimaanlegg, TV-systemer og lignende, kan endre bygningens estetikk.Video: